1.septembris – Zinību diena

Ak, rudeni, rudeni, nesteidzies vēl!
Vēl dāliju liesmas caur miglājiem kvēl.
Asteru kurvīšos kamenes lien,
Un lietusvīrs gliemezim antenas slien.
Ak rudeni, rudeni, pasmaidi vēl!
Mums tomēr vasaras saulstaru žēl.
Rau, lapas griež valsi bez mūzikas
Un ezis uz adatām ābolus nes.
Ak rudeni, rudeni, ieklausies gan,-
Skumja atbalss man dvēselē skan…
Ceļmalas ozolam zīles jau krīt,
Vasara projām ar dzērvēm slīd.
                                        /I.Vīksniņa-Driķe/

Skrundas vidusskolā 2022./2023.m.g. mācības uzsāka 361 vispārējās izglītības skolēns un 40 pirmsskolas audzēkņi. Skolā strādā 43 pedagogi un 24 tehniskie darbinieki. Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Šis ieraksts tika publicēts Ārpusklases un audzināšanas darbs. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.