Ielūgums

Nav komentāri

Antra Akote

Skrundas vidusskolas pedagogi, darbinieki un administrācija saka paldies par sadarbību, novēl priecīgus svētkus un aicina uz Labdarības koncertu 2011.gada 22.decembrī plkst. 15.30 Skrundas kultūras namā.