Vecāku ievērībai!

Nav komentāri

Cien. vecāki!
Aicinām Jūs uz vecāku kopsapulci š.g. 13. februārī.
Darba kārtībā:
16.3o – -17.oo – individuāla tikšanās ar pedagogiem;
17.oo – 17.3o – informatīvas pārrunas;
17.3o – 19.oo – pārrunu lekcija „Kā palīdzēt bērnam veidot atbildības sajūtu”.
Lektore – psiholoģe Sarmīte Štāle.

Februāra darba plāns

Nav komentāri

Februāra_kalendārais_plāns.pdf