Vecāku kopsapulce

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

Skolas soma pasākums

Nav komentāri

11.februārī uz Skrundas vidusskolu bija atbraukuši stikla pūtēji no Ventspils. Skrundas novada 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt par stikla tapšanas procesu, stikla priekšmetu izgatavošanu un piedalīties interesantā erudīcijas konkursā par stiklu. Dažiem skolēniem bija iespēja izmēģināt stikla pūšanas procesu. Bērniem patika un skolotāji atzina, ka lekcija un nodarbība tiešām bijusi vērtīga pieredze.

Informāciju sagatavoja Skrundas novada interešu izglītības metodiķe​​ Una Blūma.

Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

Centralizētie eksāmeni 12.klasei

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

Vecāki ieraksti