Āra klase

Nav komentāri

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas vidusskolu šā gada pasākuma „Meža dienas 2020” ietvaros ir veikušas senlolotu sapni- tikusi izveidota Āra klase pie skolas.

Par „Meža dienas 2020” projekta līdzekļiem tika izgatavota tāfele un soli, bet laukuma izveide tika veikta par pašvaldības un vidusskolas līdzekļiem.

Iekārtošanas darbu veica SIA „Taku meistars” Ivara Grundmaņa vadībā. Darbs tika veikts ļoti kvalitatīvi.

Vidusskolas skolēni un skolotāji izsaka LIELU paldies visām ieinteresētām un iesaistītām pusēm.

Esam ļoti priecīgi!  

Skat. http://www.skrunda.lv/lv/izglitiba/aktualitates/meza-dienu-aktivitates-skrunda/

Informāciju sagatavoja skolas direktors Ainārs Zankovskis, foto Baiba Eversa un Jana Kozjura

Skrundas vidusskolā jauns Erasmus+ projekts

Nav komentāri

SKRUNDAS VIDUSSKOLĀ ERASMUS+ PROJEKTS „Schools for future-be part in creating an eco-friendly world” (līguma nr.2020-1-DE03-KA229-077093_2)

Šajā mācību gadā  Skrundas vidusskola ir iesākusi realizēt jaunu Erasmus+  KA229 skolu apmaiņas partnerības projektu, kurš ilgs divus gadus no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam. Projekta nosaukums ir „Schools for future- be part in creating an eco-friendly world” („Skolas nākotnei- esi daļa no ekoloģiski draudzīgas pasaules veidošanas”). Projekta koordinatori ir Vācijas skolas skolotāji, bet mūsu skolas skolotāji un skolēni darbosies kā partneri. Šajā projektā piedalās vēl trīs skolas no Horvātijas, Vācijas un Spānijas. Skolotāju pirmā tikšanās bija plānota šī gada oktobrī, bet, pastiprinoties otrajam vīrusa Covid-19 uzliesmojumam, skolotāji tiekas tiešsaistē. Šobrīd skolēnu pirmā mobilitāte ir paredzēta 2021. gada sākumā Spānijā, bet noslēdzošā mobilitāte ir plānota 2022.gada jūnijā Vācijā.

Šī projekta mērķis ir izglītot skolēnus par ilgtspējīgiem risinājumiem nelabvēlīgu klimata izmaiņu novēršanai, vērst uzmanību uz ekoloģiskajām problēmām un izaicinājumiem Eiropā. Kā arī uzlabot dalībnieku zināšanas par ekoloģiju, ilgtspējīgu attīstību, vides aizsardzību, atkritumu pārstrādāšanu un veselību. Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks īstenotas dažādas aktivitātes, piemēram, ekoloģiski draudzīgāku paradumu ieviešana skolā.

Projektam piešķirtais  finansējums: 29955,00 Eiro

Informāciju sagatavoja: Una Ziņģe

Apsveicam

Nav komentāri

Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā, no 2020. gada 10. līdz 25. oktobrim visā pasaulē notika Eiropas Savienības (ES) Programmēšanas nedēļa #CodeWeek. “Learn IT” programmēšanas skola bērniem aicināja visus Latvijas 4. – 5.klašu skolēnus un skolotājus piedalīties unikālā interaktīvā tiešsaistes datorikas stundā. Tajā piedalījās arī 5.b klases skolnieks Dzintars Julians Šperlings.

Cienījamie vecāki/aizbildņi!

Nav komentāri

7.-12.klašu skolēniem attālināto mācību laikā pārtikas pakas varēs saņemt p/a “Sociālais dienests” no š.g. 27.oktobra līdz 30.oktobrim darba laikā no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, iepriekš sazinoties pa tālr. 63331295.

5.b klases saliedēšanas pasākums Brocēnos

Nav komentāri

8.oktobrī 5.b klase kopā ar audzinātāju devās uz Brocēniem, lai visi kopā piedalītos klases saliedēšanās pasākumā. Aktivitātes mums organizēja Brocēnu novada jauniešu centra „KOPĀ” jaunatnes lietu speciālists Ēvalds Kārkliņš. Vispirms devāmies mazā meža ekspedīcijā pa Brocēnu mežu, kurā mūs gaidīja uzdevumi, komandu sacensības un vienkārši brīnišķīga pastaiga cauri mežam gandrīz 7 km garumā. Otrā pasākuma daļa notika jauniešu centrā, kur mūs atkal gaidīja sacensības, izklaidējošas un izglītojošas spēles un atpūta. Paldies Ēvaldam par saturisko un interesanto dienu! Paldies skolas vadībai par busiņu līdz Brocēniem.

Informāciju sagatavoja 5.b klases audzinātāja Inese Dabiņa

Apsveicam

Nav komentāri