Skolas informācija

Nav komentāri

Pēc ziemas brīvlaika,

2021.gada 4.janvārī 7.-12.klases mācības atsāk attālināti,

bet 1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8.janvārim un mācības atsākas 11.janvārī.

 

Par 1.semestra vērtējumu izlikšanu.

Ņemot vērā mainīgo epidemioloģisko situāciju un 2020./2021.m.g. 1.semestrī notikušās izmaiņas mācību procesa organizācijā, 08.12.2020. valdība nolēma, ka vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021.m.g. izglītības iestāde varēja patstāvīgi pieņemt lēmumu par 1.semestra vērtējuma izlikšanas nepieciešamību mācību priekšmetā (kursā). Jaunais valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarts neparedz arī obligātu semestra vērtējumu izlikšanu 2020./2021.m.g. 1., 4., 7. un 10.klasē.

Skrundas vidusskolā tika izlikti 1.semestra vērtējumi un izdots direktora rīkojums par atsevišķu mācību priekšmetu konkrētajās klasēs un grupās vērtējumu neizlikšanu.

Skrundas vidusskolas pedagoģiskā padomes sēdē 17.12.2020. tika nolemts, ka izglītojamajiem tiks dota iespēja janvārī nokārtot tos darbus, kuros bija ieraksts NV un līdz ar to arī semestra vērtējumā NV.

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases kārta

Nav komentāri

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases kārta notika tiešsaistē š.g. 15.decembrī. Olimpiādē piedalījās Luca Marie Hoeppner (9.a), Markuss Labunskis (9.b), Austris Mariss Cērmanis (9.b) un Alise Anna Rožkalne (10.kl.). Skolotāji Inese Pickaine un Agris Druvaskalns. 

Priecīgus svētkus!

Nav komentāri

Vēstures valsts 27.olimpiādes otrais posms

Nav komentāri

Š.g. 10.decembrī notika vēstures valsts 27.olimpiādes 2.posms tiešsaistē. Olimpiādē piedalījās Margarita Lauma Lasmane (10.kl.), Rebeka Bāra (10.kl.), Megija Jurdža (10.kl.), Natālija Dolgova (11.kl.) un Linda Lācīte (11.kl.). Skolotājs Andris Liukišs.

Bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posms

Nav komentāri

Š.g. 26.novembrī notika bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posms tiešsaistē. Olimpiādē piedalījās Gerda Eida (9.a), Laura Kātiņa (9.b), Aivita Nauzere (9.b), Kristers Krists Rudzroga (9.b), Elīza Beāte Bolsunovska (9.a), Alise Anna Rožkalne (10.kl.), Linda Lācīte (11.kl.), Alekss Miksons (11.kl.).

Anete Bumbiere (11.kl.) ieguva atzinību un Ērika Uļjanova (12.kl.) – atzinībuSkolotāja Inese Pickaine. Apsveicam!

Paldies!

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas kolektīvs izsaka pateicību

Eduarda un Mariusa Gidi vecākiem

par skolai dāvāto Ziemassvētku eglīti.

Sveiciens!

Nav komentāri

Sveiciens 6.b klases komandai, kuri piedalījās STEM CODE projektu konkursā. Skolēnu komandā: Karlīna Druvaskalna, Evelīna Kļava un  Regnārs Gierkens. Paldies skolotājiem, kas sagatavoja un atbalstīja skolēnus.

Vairāk: www.science-on-stage.eu

www.facebook.com/scienceonstageeurope

Konkurss 5.–6. klašu skolēniem „Cielavas gudrības”

Nav komentāri

„Cielavas gudrības” ir konkurss 5.–6. klašu skolēniem par dažādām dabas tēmām. Šo konkursu muzeja darbinieki organizē kopš 2007.gada.

Konkursā piedalās komandas trīs dalībnieku sastāvā, kas sagatavo atbildes uz atlases anketām un tiekas finālspēlēs.

Priecājamies par Skrundas vidusskolas komandām, kas veiksmīgi  startējušas šīs sezonas 1.kartā  „Zemes dzīles”.

Komanda “Ahāts” 6.a klase (Sabīne Farnaste, Agita Pupure, Līga Miksone);

Komanda “Pipargurķīši” 7.b klase (Amanda Štamere, Enija Kate Balcere, Ance Sļesarenko”;

Komanda “Pelmeņi” 5.a klase (Emilia Behmane, Daniela Ekšteine, Rafaels Sikuriņecs);

Komanda “”Dabiņi” 5.b klase (Dzintars Julians Šperlings, Alise Zīrupa, Luīze Terēze Lejava).

Skolotājas Inese Pickaine un Inga Vingre.

https://www.dabasmuzejs.gov.lv/index.php/lv/pasakumi/konkurss-5-6-klasu-skoleniem-cielavas-gudribas

Vecāki ieraksti