Saldus novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras novada 47.olimpiāde

Nav komentāri

Š.g. 4.janvārī Saldus novadu apvienības latviešu valodas un literatūras novada 47.olimpiādē piedalījās Andija Rubene (8.b) un Katrīna Paula Baraka (8.b). Skolotāja Jana Kozjura.

Konkursa “Meža olimpiāde” pusfināls

Nav komentāri

Žūrijas komisija  ir izvirzījusi Skrundas vidusskolas 7.b komandas “Čiekuri” (Amanda Štamere, Marta Jurdža, Tīna Jensena, Edgars Ābele, Ilze Astiča, Zane Freimane un Ance Sļesarenko) veidoto āra spēli “Katrs savā mežā” uz LVM Meža olimpiādes pusfinālu! Sveicam un suminām!

Uzlabotie spēļu apraksti ar video pamācībām tiks 8.februārī publicēti LVM skolu programmas Facebook lapā “Izzini mežu, Latvija”, kur notiek fināls – ikviens lietotājs līdz 1.martam var balsot par tīkamāko spēli, spiežot Patīk/Like zem publicētajiem video. Interneta balsojums veido 5.vērtēšanas kritēriju – komunikāciju sociālajos medijos (maksimālais punktu skaits– 10).

Kopvērtējuma rezultāti tiks publicēti 3.martā vietnē www.lvm.lv/mezaolimpiade. Visas finālistu komandas saņems Atzinības diplomus un balvas– mugursomas un pārgājieniem noderīgas lietas drošai un zaļai atpūtai dabā. Meža olimpiādē uzvar komanda, kas ieguvusi kopumā visvairāk punktu par visiem 4 kritērijiem.  Galvenā balva– apmaksāts autobuss skolas izvēlētai mācību ekskursijai 500 eiro vērtībā, iekļaujot kādu no mammadaba tūrisma objektiem! Balvu var izmantot līdz pat 2021.gada decembrim.

Atzinība

Nav komentāri

Izglītības portāls Uzdevumi.lv izteicis atzinību mācību iestādei un arī aktīvākajiem pedagogiem par portāla iespēju izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu. 2021./2021.m.g. 1.semestrī izveidoti kopā 405 digitāli pārbaudes darbi un skolēni atrisinājuši 188059 uzdevumus.

Projekts noslēdzas Covid-19 pandēmijas laikā

Nav komentāri

Uz mazliet skumjas nots varam teikt, ka noslēdzies Erasmus+  KA229 skolu apmaiņas partnerības projekts, kurš ilga divus gadus. No 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam. Tā nosaukums angliski ir „W.A.T.E.R.- World’s Attitude to the Treasure- Environment and Responsibility” („ŪDENS- Pasaules Attieksme pret Dabas Dārgumu – Vide un Atbildība”) ar līguma nr. 2018-1-LV01-KA229-046949_1.Šī projekta ietvaros realizētas 3 mācību mobilitāšu braucieni uz Itāliju (Taranto), Portugāli (Leule) un Grieķiju (Chania), notikusi starptautiskā sanāksme Turcijā (Bafra), kurā piedalījās 6 skolas skolotāji un administrācijas pārstāvji un 16 skolēni. Covid 19 pandēmijas dēļ tika atceltas mobilitātes Turcijā (Bafra) un Latvijā (Skrunda), kā rezultātā daļa skolēni projekta aktivitātēs iesaistījās un veica visus mājas darbus, bet braucienā nedevās.

Projekta ietvaros tapuši :

Neskatoties uz pandēmijas radītajiem šķēršļiem, projektā izvirzīto mērķi- uzlabot skolas izglītības procesa ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt jauniešiem iegūt jaunas zināšanas,  attīstīt dzīvei noderīgas prasmes un kompetences, uzlabot globālo vērtību izpratni, kā arī  izvērtēt savu izturēšanos pret ūdeni kā dabas dārgumu dažādos tā aspektos- un uzdevumus esam izpildījuši pusgadu strādājot un tiekoties attālināti gan ar skolēniem, gan kolēģiem partnervalstīs. Visas projekta aktivitātes tika organizētas ūdens mijiedarbībā ar kādu dzīvei svarīgu jomu: veselību, sportu, biznesu, zinātni, mākslu, literatūru, vēsturi, dabu  un ikdienas dzīvi.. Esam guvuši jaunu pieredzi gan kā projekta koordinatori, gan realizējot daļu projekta attālināti. Paldies par sapratni un atbalstu projekta partneriem: Liceo Scientifico Statale G.Battaglini (Itālija), Escola Secundária de Loulé (Potugāle), Geniko  Lykeio  Akrotiriou (Grieķija), Bafra Atatürk Anadolu Lisesi (Turcija), Skrundas vidusskolas komandai un skolēniem, vecākiem, Skrundas novada pašvaldībai.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Inese Pickaine.

Svarīga informācija

Nav komentāri

Līdz 22.janvārim 1. – 4.klašu skolēniem ir pagarināts ziemas brīvlaiks.

5. – 12. klašu skolēni no 11.janvāra mācīsies attālināti.

Klātienē – speciālās izglītības (IP kods 21015811) un pirmsskolas izglītības programmas bērni.

Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti.

Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

MK noteikumi Nr.655

https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu