Zinību diena

Nav komentāri

Informācija par E.Gulbja laboratorijas testēšanu skolā skat.
https://www.egl.lv/izglitibas-iestadem/

Transports_Skrundas_vsk
Braukšnas grafiks šoferim _Eglītis
Braukšanas grafiks šoferim_Matutim
Autobusa maršruts Rudbāržu pagastā-3

http://lvportals.lv/skaidrojumi/331782-epidemiologiskas-drosibas-prasibas-izglitibas-iestades-darbam-klatiene-2021

Mācības klātienē

Nav komentāri

Testēšana atļauja: testēšanas atļauja

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

More