RTU Zinātnieku nakts

Nav komentāri

24.septembrī no 13:00 līdz 15:00 RTU Zinātnieku nakts 2021 pasākumam, kur RTU zinātnieki ar kolēģiem pastāstīja un parādīja kāpēc un kā tiek veidoti jauni biomateriāli. Šo pasākumu tiešsaistē vēroja un atbildēja uz jautājumiem Skrundas vidusskolas 12. un 8.a klases skolēni. Paldies skolotājai Silvai Pētersonei, kura informēja par šī pasākuma esamību.

https://www.facebook.com/rigastehniskauniversitate/videos/464349777981400

https://lvportals.lv/dienaskartiba/332712-rtu-aicina-skolenus-uz-zinatnieku-nakts-pasakumiem-24-septembri-2021

Informāciju sagatavoja ķīmijas skolotāja Inese Pickaine.

 

Dzejas dienas

Nav komentāri

Par laimi… (Imants Ziedonis)

Un tādas lielas laimes nemaz nav.
Ja jums to vēl, tad ziniet: tie ir nieki.
Ir tikai tādas mazas laimītes.
Ir tikai tādi mazi ikdienības prieki.

Es vēlu jums tās mazās maziņās,
Un katru vakaru tad cilvēks smaidīs.
Un, ja tā lielā pēkšņi gadīsies,
Neviens nav muļķis – garām nepalaidīs.

Paldies 7.b klases latviešu valodas un literatūras skolotājai Janai Kozjurai par izvēlēto dzejoli.

Informāciju sagatavoja 7.b klases skolēni.

Dzejnieces Lotes Vilmas Vītiņas un 8.b klases skolēnu Ūdenstorņi

Nav komentāri

Ar dzejoļiem no savām grāmatām ‘Meitene’  un “Ūdenstornis” sākās iepazīšanās 8.b klasei ar jauno dzejnieci, mākslinieci, savu grāmatu ilustratori Loti Vilmu Vītiņu. Sākotnējā piesardzība izvērtās sirsnīgās sarunās par ikdienu, labo un skaisto mums apkārt, lietām, kas tuvas un tracina, cilvēkiem, kurus mīlam un, kuri reizēm mūs kacina. Dzejniece nepiespiestā atmosfērā ar jauniešiem kopā veidojot grāmatiņas no vienkāršas, baltas lapas iedrošināja viņus savas emocijas attēlot. Grāmatiņu saturs bija atbildes uz jautājumiem par apkārtējo pasauli zīmējumos. Rezultāts bija katram savas iekšējās pasaules grāmatiņa-katra dvēseles Ūdenstornis. Paldies Skrundas bērnu bibliotēkas darbiniecēm par uzaicinājumu un iespēju!

Informāciju sagatavoja 8.b klases audzinātāja Inese Pickaine.

 

“Mākonīši” Rīgā

Nav komentāri

Mākonīši ar savām skolotājām ciemojās centrā “Dardedze” pie Džimbas. Džimba zina visu par drošību attiecībā ar citiem cilvēkiem un grib, lai bērni ir tikpat  gudri un droši.

Atpakaļceļā Mākonīši kāpa tornī, lai vērotu kādi  putni dzīvo Babītes ezerā.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības grupiņas audzinātāja Gunta Dreimane.

“Mākonīši” dodas mācību ekskursijā uz Rīgu

Nav komentāri

8.b adaptējas Carnikavā

Nav komentāri

2.septembrī saules staru pavadīti devāmies uz Carnikavu uzzināt kas ir nēģis, kā to ķer, kāda tam saistība ar šo vietu. Pēc zvejnieku mājas- muzeja apmeklējuma un muzeja vadītājas Olgas stāstījuma, praktiskajām nodarbēm un aktivitātēm bija skaidrs, ka nēģu ķeršana te ir vēsturiski sens rūpals. Šim dzīvniekam bijusi svarīga loma Eiropas mēroga ekonomikā. Savukārt pati Carnikava agrāk bijusi sala un Gauja tecējusi citu ceļu. Bija iespēja apskatīt arī nēģu tačus, laivas un Jūras foto izstādes Eiropas mēroga finālistus. Pēc tam pārgājienā gar Gaujas krastu apguvām gudrības par hidroloģiskajiem urbumiem, ledus spridzināšanu(paldies Jānim Zariņam par video), upju īpatnībām un kāpu veidiem. Aplūkoti tika visi trīs saglabājušiem militārie bunkuri  parkā, Gaujas ieteka un iemēģināts vienīgais  saules paneļu segtais atpūtas sols jūras krastā ar iespēju uzlādēt telefonus. Telefonu baterijas tiešām bija tuvu enerģijas izsīkumam, jo pa vidu visam skolēni piedalījās skolu programmas “Dzīvei gatavs” interaktīvā spēlē mobilajās ierīcēs “Beelievers Cilpo” par dažādiem ilgtspējas aspektiem ar staigāšanas un atjautības elementiem. Tā ir radīta ilgtspējas tēmu izzināšanai jauniešiem no 7. līdz 12.klasei https://labsoflatvia.com/aktuali/spele-beelievers-cilpo , un tiešām saliedē, vieno, atraisa un izglīto.

Informāciju sagatavoja 8.b klases audzinātāja Inese Pickaine.

Kārtība izglītības procesa organizācijai un EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Nav komentāri

Skat.

Kārtība COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā