Skolas iekšējie noteikumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai

Nav komentāri

Kārtība izglītības procesa organizācijai un epidemioloģiskās drošības pasākumi un higiēnas prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Skat. Kārtība izglītības procesa organizācijai un epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID19 infekcijas ierobežošanai.pdf

Aktualitātes

Nav komentāri

1.novembrī mācības klātienē atsāk vispārizglītojošo skolu 1.-3.klases un speciālās izglītības klase (kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem), kurām turpinās darbs ierastajā ritmā.

Vispārizglītojošo skolu 4. -12. klases no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti.

Pirmsskolas izglītības programmu apguve turpinās klātienē dežūrgrupās tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās.

Rutīnas testu veikšana brīvlaikā – atcelta

Nav komentāri

Cienījamie skolēnu vecāki!

Rutīnas testu veikšana brīvlaikā – atcelta.

Sekosim līdzi jaunākajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī!

Miķeļdiena

Nav komentāri

Mākonīšos noslēgusies Miķeļu nedēļa. Tika dziedātas Miķeļdziesmas, minētas dārzeņu mīklas un pētītas bērnu sanestās rudens ražas bagātības.
Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības grupiņas audzinātāja Gunta Dreimane.