Miķeļdiena

Nav komentāri

Mākonīšos noslēgusies Miķeļu nedēļa. Tika dziedātas Miķeļdziesmas, minētas dārzeņu mīklas un pētītas bērnu sanestās rudens ražas bagātības.
Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības grupiņas audzinātāja Gunta Dreimane.