Daudz laimes, Latvija!

Nav komentāri

Sveiciens svētkos

Nav komentāri

17.novembrī plkst.9.20 Skrundas vidusskolā svinīgais pasākums par godu Latvijas proklamēšanas 103.gadadienai.

Skolēni kopā ar klašu audzinātājiem pulcējas savā klases telpā.

Pēdējā vagonā caur Cinevillu un Ceļu būves muzeju Tukumā, un Ķemeru nacionālo parku….

Nav komentāri

Bērnībā katram ir licies, ka būt aktierim ir viegli un skaisti.30. septembrī tapa skaidrs, ka tā nebūt nav. Kino pilsētiņā 8.b klases skolēniem tika pastāstīts un parādīts kā top filmas, to dekorācijas tādām filmām kā “Rīgas sargi”, “Nameja gredzens”, “Sapņu komanda”. Todien gadījāmies šausmu filmas laukuma sagatavošanā-kapsēta, vecs nam, spokaini koki….Bija iespēja iemēģināt aktiera “maizi” filmējoties mazos video rullīšos. Izskatījās, ka aktiera profesija nebūs nākotnes arods, lai gan sanāca ļoti labi pirmajai reizei. Tālāk ceļš veda uz Latvijas ceļu būves muzeju, kur bija iespēja apskatīt agrāko laiku tehniku ceļu būvdarbos, materiālus, kā arī uzzināt vēstures faktus par vietu, kur atrodas muzejs un ceļu tapšanas attīstību Latvijā.

Mācību ekskursija noslēdzās Ķemeru nacionālajā parkā, uzklausot gida-ģeogrāfa  Jāņa Zariņa stāstījumu par ierakumu veidošanas stratēģiju mežā, tos arī apskatot, un soļojot pa purva laipu, ar aplikāciju nosakot purva augus, kā arī pievēršot uzmanību purva veidošanās procesiem un bīstamībai. Tā iepazinām vēl dažas mazās un daudzveidīgās Latvijas vietas.

Informāciju sagatavoja 8.b klases audzinātāja Inese Pickaine.

Projektam savs logo

Nav komentāri

Visi projekta dalībnieki skolotājas Agitas Dēvicas vadībā izstrādāja potenciālos projekta logo variantus atbilstoši projekta mērķim un idejai. Divi darbi, kuri tika izvēlēti balsojumā skolā, piedalījās partnervalstu balsojumā par iespēju kļūt par projekta logo. Mūsu skolu pārstāvēja Gerdas Eidas un Emmas Sophie Hoeppner radītie logo.

https://forms.gle/ikBmxATeJaJSX5bB8 _visu valstu izvirzītie logo un mūsu skolas balsojums par potenciālo projekta logo.

Kopējā balsojuma rezultāti:

 

Informāciju sagatavoja Inese Pickaine.

Iepazīstam Erasmus+ projekta partnerus

Nav komentāri

Skolēni, kuri pieteikušies projektam, veidoja prezentācijas par savu skolu, pilsētu un valsti. Prezentāciju veidošanai tika sadalītas grupas un skolotājs kā konsultants savai grupai. Prezentācijas tika nosūtītas partnervalstīm kā materiāls vietējām sanāksmēm, jo mobilitātes un klātienes aktivitātes tika atliktas uz laiku, kad Covid-19 ierobežojumi atļaus tikties klātienē. Tiekoties tiks demonstrēti video. Prezentācijas bija viens no projektā plānotajiem uzdevumiem. Paldies jauniešiem un skolotājiem, kuri atbalstīja.

https://docs.google.com/presentation/d/1_sJBB963bj23bnFtjfoPJF4xrPiPFaww/edit?usp=sharing&ouid=103441748828092290764&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1fEcGSoeWK7uhvYe3kKQDapzv1qPMp8QX/edit?usp=sharing&ouid=103441748828092290764&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1cDwReegOpHAUPRFezogQ_VmdgbQBj4B2/edit?usp=sharing&ouid=103441748828092290764&rtpof=true&sd=true

Informāciju sagatavoja skolotāja Inese Pickaine.

Apsveicam

Nav komentāri

Avots: Laikraksts “Kurzemnieks”, 02.11.2021.

LTV Erudīcijas spēle skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks” 7.klašu trešais pusfināls

Nav komentāri

Apsveicam 7.klašu trešā pusfināla uzvarētāju Karlīnu Druvaskalnu.

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/12.11.2021-gudrs-vel-gudraks-7-klasu-tresais-pusfinals.id244022

 

Konkurss “Esi kā Lāčplēsis”

Nav komentāri

Š.g. 11.novembrī Skrundas vidusskolas sākumskolas skolēni piedalījās konkursā “Esi kā Lāčplēsis”. Zēnu komandas sacentās stafetēs, presītēs, plankā, lekšanā ar lecamauklu, bumbas metienos. Notika arī radošais konkurss, kurā bija jāatrisina krustvārdu mīkla un jāsaliek puzzle.

Informāciju sagatavoja skolēnu pašpārvalde.

Vecāki ieraksti