4.posms „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

logo_stipendijai

4.posmā_atbalstītie pedagogi

Dokumentu veidlapas:

Pedagoga iesniegums izglītības iestādes vadītājam, 3.akt.

(PPDK) novērtēšanas sistēmas apraksts, 4.posms

PPDK novertesanas komisijas darbibas kartiba (projekts)

Pedagoga darba pasvertejums, 4.posms

Macibu stundas verosanas un novertejuma lapa

Administracijas vertejums par pedagoga profesionalas darbibas kvalitati

Informatīvais pārskats

PPDK novertesanas kriteriji un limenu apraksti 1.kvalitates pakape

PPDK novertesanas kriteriji un limenu apraksti 2.kvalitates pakape

PPDK novertesanas kriteriji un limenu apraksti 3.kvalitates pakape

PPDK novertesanas kriteriji un limenu apraksti 4.kvalitates pakape

PPDK novertesanas kriteriji un limenu apraksti 5.kvalitates pakape

PPDK novertesanas komisijas rezultatu kopsavilkums 1.kvalitates pakape

PPDK novertesanas komisijas rezultatu kopsavilkums 2.kvalitates pakape

PPDK novertesanas komisijas rezultatu kopsavilkums 3.kvalitates pakape

PPDK novertesanas komisijas rezultatu kopsavilkums 4.kvalitates pakape

PPDK novertesanas komisijas rezultatu kopsavilkums 5.kvalitates pakape

Šis ieraksts tika publicēts Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.