Apsveicam

Nav komentāru

16.oktobrī notika 3.kārta Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra organizētajai atklātai olimpiādei– konkursam “Uzdrīkstos, domāju, radu!”, kurā 6.b komanda ieguva pateicības rakstus.
Olimpiādes 1.kārta norisinājās tiešsaistē https://edu.lu.lv/course/view.php?id=1581.

Dalībai 2.kārtā tika izvirzīta arī Skrundas vidusskolas 6.b klases komanda “Cietie rieksti” (Diāna Diedišķe, Evelīna Kļava, Karlīna Druvaskalna, Roberts Vinters, Edgars Folbergs un Regnārs Gierkens). 2.kārtas ietvaros komandai bija jāveido video. Tālāk sekoja komandas iekļūšana un dalība finālā.

Vairāk: https://www.siic.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/61823/

https://www.facebook.com/pratnieku.laboratorija/

https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/content/olimpiades/kartiba/atkl_olimp_konkurss.pdf

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/olimpiades-konkursa-uzdrikstos-domaju-radu-finals

Komentāri nav atļauti.