Āra klase

Nav komentāru

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas vidusskolu šā gada pasākuma „Meža dienas 2020” ietvaros ir veikušas senlolotu sapni- tikusi izveidota Āra klase pie skolas.

Par „Meža dienas 2020” projekta līdzekļiem tika izgatavota tāfele un soli, bet laukuma izveide tika veikta par pašvaldības un vidusskolas līdzekļiem.

Iekārtošanas darbu veica SIA „Taku meistars” Ivara Grundmaņa vadībā. Darbs tika veikts ļoti kvalitatīvi.

Vidusskolas skolēni un skolotāji izsaka LIELU paldies visām ieinteresētām un iesaistītām pusēm.

Esam ļoti priecīgi!  

Skat. http://www.skrunda.lv/lv/izglitiba/aktualitates/meza-dienu-aktivitates-skrunda/

Informāciju sagatavoja skolas direktors Ainārs Zankovskis, foto Baiba Eversa un Jana Kozjura

Komentāri nav atļauti.