Interešu izglītība

2021./2022.m.g. interešu izglītības pulciņi

Vairāk informācijas skat.

http://www.kuldigasbjc.lv/

 

 

Skrundas vidusskolas interešu izglītības nodarbību grafiks 2020./2021.m.g.

Pulciņa nosaukums Vadītājs Klašu grupa Telpa Diena, laiks
Taekwondo Kalvis Saulītis 1.-12.klase aktu zāle otrdiena, ceturtdiena plkst.18.00
Vizuālās mākslas pulciņš Agita Dēvica 1.-7.klase 36.kab. otrdiena plkst.14.00
Robotika Inguna Berga 7-16 gadi 27.kab. trešdiena plkst.14.45
Meiteņu vokālais ansamblis Ligita Meždreija 4.-6.klase 37.kab. trešdiena, ceturtdiena plkst. 8.00
Koris Ligita Meždreija 5.-10.kl. 37.kab. otrdiena 14.00
Meiteņu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 2.-3.klase aktu zāle otrdiena plkst.8.30
Zēnu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 2.-4.klase aktu zāle piektdiena plkst.14.00
Vokālā studija Dace Ganiņa 5.-12.klase aktu zāle pirmdiena plkst.17.15
otrdiena plkst.16.00
trešdiena 17.15
ceturtdiena plkst.17.15
Koris Dace Ganiņa 1.-2.klase aktu zāle piektdiena plkst.8.30
Koris Dace Ganiņa 3.-4.klase aktu zāle ceturtdiena plkst.14.00
Autoapmācība Agris Druvaskalns 10.-12.klase 28.kab. pirmdiena
plkst.17.30-21.35
ceturtdiena
plkst.17.30-21.35
Kokapstrādes un koksnes dizaina pulciņš Agris Druvaskalns 5.-9.klase 3.kab. otrdiena plkst.15.30
Jauno ceļu satiksmes dalībnieki Agris Druvaskalns 4.-8.klase 28.kab. ceturtdiena plkst.15.30
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņēvica 1.b klase
1.a klase
aktu zāle trešdiena plkst.13.15
trešdiena plkst.14.00
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņēvica 6.-10.klase Skrundas KN trešdiena plkst.15.45
Teātra studija Aldis Zalgauckis 1.-4.klase aktu zāle
Teātra studija Aldis Zalgauckis 5.-12.klase aktu zāle ceturtdiena plkst.14.45
Angļu valodas pulciņš Una Blūma Pimsskolas grupiņa “Mākonīši” 34.kab. ceturtdiena plkst.11.40
piektdiena plkst.11.40
Jaunsargi Kaspars Rudītis 3.-12.klase 4.kab.
Koncertmeistare Antra Zuntnere    

Atbildēt