Interešu izglītība

Skrundas vidusskolas interešu izglītības nodarbību grafiks 2017./2018.m.g.

Pulciņa nosaukums Vadītājs Klašu grupa Telpa Diena, laiks
Vizuālās mākslas Agita Dēvica 1.-2.kl.
3.-4.kl.
36.kab. Otrdiena plkst.13.10
Otrdiena plkst.14.40
Lietišķā māksla Aiva Čehoviča  5.-9.kl.  3.kab. Pirmdiena plkst.14.25
Basketbols Ligita Kučka 1.-2.kl.
3.-4.kl.
Sporta zāle Otrdiena plkst.12.25
Piektdiena plkst.14.00
Tautiskās dejas Dita Ņuņēvica 1.klase
2.-4.klase
5.-9.klase
Skolas zāle

Skolas zāle

Kultūras nams

Trešdiena plkst.12.30
Trešdiena plkst.13.10
Trešdiena plkst. 14.00
 Koris Ligita Meždreija 5.-9.klase Mūzikas klase,
skolas zāle
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena plkst.8.00
Vokālais ansamblis Ligita Meždreija 6.-8.klase Mūzikas klase Otrdiena plkst.14.00
Trešdiena plkst.14.45
Koris Dace Ganiņa 1.-2.klase Skolas zāle Piektdiena plkst.11.45
Koris Dace Ganiņa 3.-4.klase Skolas zāle Otrdiena plkst.12.25
Meiteņu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 3.-4.klase Skolas zāle Ceturtdiena plkst.12.25
Zēnu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 1.-4.klase Skolas zāle Piektdiena
plkst.12.45
Vokālā studija Dace Ganiņa 5.-12.klase Skolas zāle Trešdiena, ceturtdiena vakaros individuāli
Teātra studija Aldis Zalgauckis 1.-4.klase
5.-8.klase
9.-12.klase
Skolas zāle Pirmdiena plkst.13.10
Pirmdiena plkst.14.00
Pirmdiena plkst.15.00
Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki Agris Druvaskalns 4.-9.klase 28.kab. Ceturtdiena plkst.14.45
Kokapstrādes un koksnes dizains Agris Druvaskalns 5.-9.klase 2.kab. Otrdiena plkst.14.45
Robotika Inguna Berga 1.-5.klase 27.kab. Otrdiena plkst.14.45
Sporta spēles Ilze Prūse 1.-4.klase Sporta zāle Pirmdiena plkst.12.50
Piektdiena plkst.12.25
Autoapmācība Agris Druvaskalns 10.-12.klase 28.kab. Pirmdiena plkst.17.30
Jaunsargi Kaspars Rudītis 5.-12.klase 4.kab. Ceturtdiena plkst.15.00
Koriģējošā vingrošana Brigita Miezāja 1.-4.klase Svaru zāle,
skolas zāle
Otrdiena, ceturtdiena plkst.13.15
Koncertmeistars Antra Zuntnere 5.-12.klase Ar pulciņiem
Taekwando Kalvis Saulītis 1.-12.klase Aktu zāle Otrdiena, ceturtdiena plkst.18.00

 

 

Atbildēt