Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbības 2016./2017.m.g.

 • Vizuālā mākslas pulciņš “Raibie taureņi”, vadītāja A.Dēvica, 1.-6.kl., 36.kab., otrdiena plkst.14.00
 • Lietišķās mākslas pulciņš “Rota”, vadītāja A.Čehoviča, 5.-9.kl.,mājt.kab., pirmdiena plkst. 14.20
 • Tautiskās dejas, vadītāja D.Ņuņēvica, koncertmeistare A.Zuntnere, 1.kl., aktu zāle, trešdiena plkst. 12.30
 • Tautiskās dejas, vadītāja D.Ņuņēvica, koncertmeistare A.Zuntnere, 2.-4. kl., aktu zāle, trešdiena plkst. 13.10
 • Tautiskās dejas, vadītāja D.Ņuņēvica, koncertmeistare A.Zuntnere, 5.-9.kl., kultūras nams, trešdiena plkst.15.00
 • Koris, vadītāja L.Meždreija, koncertmeistare A.Zuntnere, 5.-9.kl., mūzikas klase, aktu zāle, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena plkst. 8.00
 • Meiteņu vokālais ansamblis, vadītāja L.Meždreija, koncertmeistare A.Zuntnere, 5.-6.kl., mūzikas klase, pirmdiena plkst.14.20, otrdiena plkst.11.55
 • Koris, vadītāja D.Ganiņa, koncertmeistare A.Zuntnere, 1.kl., aktu zāle, piektdiena plkst. 11.45
 • Koris, vadītāja D.Ganiņa, koncertmeistare A.Zuntnere, 2.-4.kl., aktu zāle, ceturtdiena plkst. 12.25
 • Vokālais ansamblis (meiteņu), vadītāja D.Ganiņa, koncertmeistare A.Zuntnere, 2.-4.kl., trešdiena, piektdiena plkst.8.00
 • Vokālais ansamblis (zēnu), vadītāja D.Ganiņa, koncertmeistare A.Zuntnere, 2.-4.kl., aktu zāle, piektdiena plkst. 13.05
 • Vokālā studija, vadītāja D.Ganiņa, 5.-12.kl., aktu zāle, pirmdiena no plkst. 17.00, trešdiena no plkst.15.00
 • Teātra studija, vadītājs A.Zalgauckis, 1.-4.kl., aktu zāle, ceturtdiena plkst.13.00
 • Teātra studija, vadītājs A.Zalgauckis, 5.-12.kl., aktu zāle, trešdiena plkst.14.00
 • Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki, vadītājs A.Druvaskalns, 5.-9.kl., fizikas kab., ceturtdiena plkst. 15.00
 • Robotikas pulciņš, vadītāja I.Berga, 1.-12.kl.,27.kab., ceturtdiena plkst. 14.00
 • Jauno lasītāju pulciņš “Zinātprieks”, vadītāja B.Eversa, 3.,5.kl., bibliotēka, otrdiena plkst.14.00, trešdiena plkst.14.00
 • Sporta spēļu pulciņš, vadītājs J.Rutkis, 1.-2.kl., sporta zāle, pirmdiena plkst. 15.30, otrdiena plkst.15.00
 • Basketbols, vadītāja L.Kučka, 1.-5.kl., sporta zāle, otrdiena plkst. 12.25
 • Koriģējošā vingrošana, vadītāja B.Miezāja, 1.-4.kl., smagatlētikas zāle, otrdiena, ceturtdiena plkst.13.15
 • Autoapmācība, vadītājs A.Druvaskalns, 10.-12.kl, fizikas kab., pirmdiena plkst.18.00

Interešu izglītības nodarbības 2015./2016.m.g.

 • Vizuālā mākslas pulciņš “Raibie taureņi”, vadītāja A.Dēvica, 1.-6.kl., 4.kab., ceturtdiena plkst.14.40
 • Lietišķās mākslas pulciņš “Rota”, vadītāja A.Čehoviča, 5.-9.kl.,mājt.kab., trešdiena plkst. 14.00
 • Tautiskās dejas, vadītāja D.Ņuņēvica, koncertmeistare A.Zuntnere, 1.kl., aktu zāle, trešdiena plkst. 12.30
 • Tautiskās dejas, vadītāja D.Ņuņēvica, koncertmeistare A.Zuntnere, 2.-3. kl., aktu zāle, trešdiena plkst. 13.10
 • Tautiskās dejas, vadītāja D.Ņuņēvica, koncertmeistare A.Zuntnere, 4. kl., kultūras nams, trešdiena plkst. 14.00
 • Tautiskās dejas, vadītāja D.Ņuņēvica, koncertmeistare A.Zuntnere, 5.-6.kl., kultūras nams, trešdiena plkst.16.00
 • Koris, vadītāja L.Meždreija, koncertmeistare A.Zuntnere, 5.-9.kl., mūzikas klase, aktu zāle, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena plkst. 8.00
 • Meiteņu vokālais ansamblis, vadītāja L.Meždreija, koncertmeistare A.Zuntnere, 5.kl., mūzikas klase, pirmdiena, otrdiena plkst.14.45
 • Koris, vadītāja D.Ganiņa, koncertmeistare A.Zuntnere, 1.-2kl., aktu zāle, piektdiena plkst. 11.45
 • Koris, vadītāja D.Ganiņa, koncertmeistare A.Zuntnere, 3.-4.kl., aktu zāle, otrdiena plkst. 12.25
 • Vokālais ansamblis (meiteņu), vadītāja D.Ganiņa, koncertmeistare A.Zuntnere, 3.-4.kl., piektdiena plkst.8.00
 • Vokālais ansamblis (zēnu), vadītāja D.Ganiņa, koncertmeistare A.Zuntnere, 1.-4.kl., aktu zāle, ceturtdiena plkst. 12.25
 • Vokālā studija, vadītāja D.Ganiņa, 5.-12.kl., aktu zāle, trešdiena no plkst. 14.50, ceturtdiena no plkst.16.30
 • Teātra studija, vadītājs A.Zalgauckis, 1.-4.kl., aktu zāle, otrdiena plkst.13.15
 • Teātra studija, vadītājs A.Zalgauckis, 5.-8.kl., aktu zāle, pirmdiena plkst. 13.50, trešdiena plkst.14.45
 • Teātra studija, vadītājs A.Zalgauckis, 9.-12.kl., aktu zāle, ceturtdiena 14.45
 • Kokapstrādes un koksnes dizains, vadītājs A.Druvaskalns, 5.-9.kl., mājt.kab., trešdiena plkst. 15.30
 • Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki, vadītājs A.Druvaskalns, 5.-9.kl., fizikas kab., ceturtdiena plkst. 14.00
 • Datorika, vadītāja I.Berga, 27.kab., 4.b kl. trešdiena plkst. 12.25, 4.a kl. ceturtdiena plkst. 12.25
 • Galda hokejs, vadītājs S.Kadakovskis, 3.-12.kl., 5.kab., ceturtdiena plkst. 17.30
 • Basketbols, vadītāja L.Kučka, 2.-4.kl., sporta zāle, pirmdiena plkst. 13.40
 • Koriģējošā vingrošana, vadītāja B.Miezāja, 1.-4.kl., smagatlētikas zāle, otrdiena, ceturtdiena plkst.13.15
 • Autoapmācība, vadītājs A.Druvaskalns, 10.-12.kl, fizikas kab., pirmdiena, trešdiena plkst.18.00
 • Jaunsargi, vadītājs K.Rudītis, 5.-12.kl., ceturtdiena, plkst.15.00
 • Teakwando,vadītājs A.Saulītis, 1-12.kl., aktu zāle, pirmdiena, piektdiena plkst.18.00

Atbildēt