Atbalsta personāls

Skolas atbalsta personāls

Signe Grīnberga – atbalsta komandas vadītāja
Dace Trukšāne – sociālais pedagogs

Vineta Hildebrante – psihologs
Vineta Vingre – logopēds
Lāsma Ķiģele – logopēds
Gunita Ozoliņa – speciālās izglītības pedagogs

Atbalsta komandas galvenie darba virzieni un uzdevumi 2022./2023.m.g.

Atbalsta komandas galvenie darba virzieni un uzdevumi 2022./2023.m.g.

 

2021./2022.m.g.

Psihologs- Vineta Hildebrante

Diena Darba laiks
Pirmdiena 8.30-14.00
Otrdiena 11.30-15.30
Trešdiena 13.00-15.30
Ceturtdiena 10.00-14.30
Piektdiena 10.00-15.30

Telefons saziņai 26179985

 

Sociālais pedagogs– Dace Trukšāne

Atbildēt