Brīvības svētki

Nav komentāru

 

Lai Jums visiem, visiem

 gaiši, saulaini un priecīgi

 Brīvības svētki!!!

5. a klase un skolotāja Inese

Komentāri nav atļauti.