Stundu izmaiņas, 17.februāris

Nav komentāri

1.st. 10.ķīmija – 17.sk.Pickaine,

6.b – 18.kab.

2.st. 8.b matemātikas pamatgr. – 20.sk. Bloka

3.st. 6.a matemātikas pamatgr. – 21. sk.Grīnberga

4.st. 7.a Latvijas vēsture – 30.sk.Liukišs

5.b matemātika pamatgr. – 21.sk.Grīnberga

5.st. 8.b matemātikas pamatgr. – 20.sk.Bloka

6.st. 10.fizika – sk.Hartmane,

11.franču val. – 36.sk.Gorsvāne

7.st. 7.ab matemātikas kor.gr. – 21.sk. Grīnberga

10. – mājās

8.st. 11. – mājās

Stundu izmaiņas

Nav komentāri

Piektdiena, 14.februāris

1. st. 10. latviešu val. – 25. sk.Bartuševica

2.st. 11. latviešu val. – 26. sk.Kozjura,

         5.b bibliotēkā – Eversa

5.st. 6.a vizuālā māksla – 4.sk. Dēvica,

         11. bioloģija – 17.sk. Pickaine

6.st. 11. – mājās

                11.ģeogrāfija – pusdienlaikā.