Darbinieki

2019./2020.m.g.

Pedagogs Amats
Irēna Marita Aļeksejeva sākumskolas skolotāja, 4.b klases audzinātāja
Anita Andersone pirmsskolas izglītības skolotāja
Inese Bartuševica latviešu valodas un literatūras skolotāja,
8.a klases audzinātāja
Inguna Berga direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā, datorikas, informātikas, ekonomikas, programmēšanas pamatu skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Inguna Bloka matemātikas skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Una Blūma angļu valodas skolotāja, 12.klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Aiva Čehoviča mājturības un tehnoloģiju, bioloģijas pamatskolā skolotāja, 6.a klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Inese Dabiņa angļu valodas skolotāja, 11.klases audzinātāja
Agita Dēvica vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, latviešu valodas sākumskolā skolotāja, 7.a klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Gunta Dreimane pirmsskolas izglītības skolotāja
Agris Druvaskalns mājturība un tehnoloģijas, dabaszinības, fizika pamatskolā, tehniskā grafika vidusskolā skolotājs, 5.b klases audzinātājs, interešu izglītības skolotājs
Baiba Eversa bibliotekāre
Irina Fiļipova krievu valodas skolotāja
Irina Freimane krievu valodas skolotāja, speciālās izglītības programmu skolotāja
Lāsma Freimane sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja, speciālās izglītības programmu skolotāja
Dace Ganiņa mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
Signe Grīnberga direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
Sigita Grundberga sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja
Kristīne Hartmane datorikas, informātikas, fizikas vidusskolā skolotāja
Vineta Hildebrante izglītības psiholoģe, sociālo zinību 5.-6.kl., veselības mācība vidusskolā skolotāja, 10.klases audzinātāja
Jana Kozjura latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.b klases audzinātāja
Ligita Kučka sporta skolotāja, 5.a klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Egita Kurme sociālais pedagogs
Iveta Labunska sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja
Juris Levics ģeogrāfijas skolotāja
Andris Liukišs Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību 9.kl. skolotājs
Iluta Meija pirmsskolas izglītības skolotāja
Ligita Meždreija mūzikas skolotāja, 8.b klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Inguna Muceniece sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
Maija Muižarāja latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dita Ņunēvica interešu izglītības skolotāja
Gunita Ozoliņa speciālais pedagogs, speciālās izglītības programmu skolotāja
Silva Pētersone latviešu valodas un literatūras skolotāja
Inese Pickaine dabaszinību, ķīmijas, bioloģijas vidusskolā skolotāja, 6.b klases audzinātāja
Ilze Prūse sporta skolotāja, pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Gita Rēdere sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Kaspars Rudītis Valsts aizsardzības mācības skolotājs
Dace Trukšāne logopēde,  latviešu valodas sākumskolā skolotāja
Sarmīte Veita sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Inga Vingre sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja
Vineta Vingre logopēde
Aldis Zalgauckis direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā, sociālo zinību 7.-8.kl, ētikas, kulturoloģijas, filozofijas vidusskolā skolotājs, interešu izglītības skolotājs
Ainārs Zankovskis skolas direktors
Una Ziņģe matemātikas skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Antra Zuntnere koncertmeistare
Vija Zusmane vācu valodas skolotāja

 

Lapas: 1 2 3 4