Dežūras skolā

Dežūras skolā 2017./2018.m.g.
no plkst.8.00 līdz plkst.13.10

Diena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Pie
mājturības kabineta
A.Čehoviča A.Druvaskalns A.Druvaskalns A.Druvaskalns A.Čehoviča
1.stāva
īsais
gaitenis
V.Vingre E.Kurme D.Trukšāne I.Pickaine I.Labunska
1.stāva
garais
gaitenis un 1.stāva vestibils
S.Grundberga

S.Grīnberga

S.Veita

A.Zankovskis

I.Muceniece

I.Aļeksejeva

I.Vingre

G.Rēdere

G.Brūvere

D.Ganiņa

2.stāva vestibils
S.Pētersone

I.Bartuševica

M.Muižarāja

K.Hartmane

I.Berga

V.Zusmane

U.Ziņģe

I.Bloka

J.Kozjura

A.Zalgauckis

3.stāva vestibils
L.Meždreija

I.Dabiņa

B.Eversa

U.Blūma

J.Levics

B.Eversa

A.Liukišs

I.Fiļipova

A.Dēvica

V.Hildebrante

Pie
sporta
zāles
I.Prūse L.Kučka

K.Rudītis

I.Prūse

K.Rudītis

L.Kučka I.Prūse

L.Kučka

Administrācija
S.Grīnberga A.Zankovskis I.Berga A.Zalgauckis A.Zalgauckis

Lapas: 1 2 3