Dežūras skolā

2019./2020.m.g.
plkst. 8.00-13.10

Diena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1.stāva vestibils Sigita Grundberga
Gita Rēdere
Irēna Marita Aļeksejeva
Dace Trukšāne
Inguna Muceniece
Sarmīte Veita
Inga Vingre
Iveta Labunska
Inese Pickaine
Dace Ganiņa
2.stāva vestibils Silva Pētersone
Inese Bartuševica
Lāsma Freimane
Kristīne Hartmane
Juris Levics
Aiva Čehoviča
Jana Kozjura
Agris Druvaskalns
Una Ziņģe
Inguna Bloka
3.stāva vestibils Ligita Meždreija
Baiba Eversa
Irina Freimane
Gunita Ozoliņa
Andris Liukišs
Una Blūma
Inese Dabiņa
Irina Fiļipova
Agita Dēvica
Vineta Hildebrante
Pie sporta zāles Ligita Kučka Ilze Prūse Ligita Kučka Ligita Kučka
Ilze Prūse
Ilze Prūse
Ligita Kučka
Administrācija Signe Grīnberga Ainārs Zankovskis Inguna Berga Aldis Zalgauckis Aldis Zalgauckis

 

Lapas: 1 2 3 4