Iepazīstam Erasmus+ projekta partnerus

Nav komentāru

Skolēni, kuri pieteikušies projektam, veidoja prezentācijas par savu skolu, pilsētu un valsti. Prezentāciju veidošanai tika sadalītas grupas un skolotājs kā konsultants savai grupai. Prezentācijas tika nosūtītas partnervalstīm kā materiāls vietējām sanāksmēm, jo mobilitātes un klātienes aktivitātes tika atliktas uz laiku, kad Covid-19 ierobežojumi atļaus tikties klātienē. Tiekoties tiks demonstrēti video. Prezentācijas bija viens no projektā plānotajiem uzdevumiem. Paldies jauniešiem un skolotājiem, kuri atbalstīja.

https://docs.google.com/presentation/d/1_sJBB963bj23bnFtjfoPJF4xrPiPFaww/edit?usp=sharing&ouid=103441748828092290764&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1fEcGSoeWK7uhvYe3kKQDapzv1qPMp8QX/edit?usp=sharing&ouid=103441748828092290764&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1cDwReegOpHAUPRFezogQ_VmdgbQBj4B2/edit?usp=sharing&ouid=103441748828092290764&rtpof=true&sd=true

Informāciju sagatavoja skolotāja Inese Pickaine.

Komentāri nav atļauti.