Konsultācijas

2018./2019.m.g.

 Konsultāciju apmeklējuma lapa

Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Irēna Marita Aļeksējeva
Inese Bartuševica
Inguna Berga
Inguna Bloka
Una Blūma
Gunta Brūvere
Aiva Čehoviča
Inese Dabiņa
Agita Dēvica
Agris Druvaskalns
Irina Fiļipova
Lāsma Freimane
Dace Ganiņa
Signe Grīnberga
Sigita Grundberga
Kristīne Hartmane
Vineta Hildebrante
Jana Kozjura
Ligita Kučka
Iveta Labunska
Juris Levics
Andris Liukišs
Ligita Meždreija
Inguna Muceniece
Maija Muižarāja
Silva Pētersone
Inese Pickaine
Ilze Prūse
Gita Rēdere
Kaspars Rudītis
Sarmīte Veita
Inga Vingre
Aldis Zalgauckis
Una Ziņģe
Vija Zusmane
Dace Trukšāne

 

Lapas: 1 2 3 4