Izglītības programmas

Pirmsskolā:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)

Pamatskolā:

Vidusskolā:

 

Reģistrācijas apliecība

Akreditācijas lapa