Kabinetu sadalījums

Telpu sadalījums 2021./2022.m.g.

Stāvs Kabineta nr.  Mācību priekšmets Skolotājs  Klase
3.stāvs 30.kab. Vēsture
Sociālās zinības
sk.Andris Liukišs
31.kab. Psihologs
Sociālās zinības
sk.Vineta Hildebrante 12.klase
32.kab. Krievu valoda sk.Irina Fiļipova
sk.Tatjana Behmane-Bergmane
33.kab. Speciālās izglītības programma Speciālais pedagogs Gunita Ozoliņa  4.c, 5.c, 6.c, 8.c
34.kab. Angļu valoda sk.Una Blūma
sk.Diāna Arājuma
6.a klase
35.kab. Angļu valoda sk.Inese Dabiņa 6.b klase
36.kab. Vizuālā māksla
Dizains un tehnoloģijas
sk.Agita Dēvica 9.a klase
Bibliotēka Bibliotekāre Baiba Eversa
37.kab. Mūzikas klase sk.Ligita Meždreija 10.klase
2.stāvs garais gaitenis 20.kab. Matemātika sk.Inguna Bloka
  21.kab. Matemātika
Krievu valoda
sk.Irina Freimane 5.a klase
  22.kab. Matemātika sk.Una Ziņģe 11.klase
  23.kab. Latviešu valoda sk.Maija Muižarāja
  24.kab. Latviešu valoda
Logopēde
sk.Dace Trukšāne
Vineta Vingre
5.b klase
  25.kab. Latviešu valoda
Logopēde
sk.Lāsma Ķiģele 4.b klase
  26.kab. Latviešu valoda sk.Jana Kozjura 9.b klase
2.stāvs īsais gaitenis 27.kab. Datorklase, direktora vietniece informācijas tehnoloģijas jautājumos Inguna Berga
  28.kab. Fizika
Ģeogrāfija
sk.Agris Druvaskalns
sk.Juris Levics
7.b klase
  29.kab. Bioloģija sk.Aiva Čehoviča 8.a klase
  29.a kab. Sociālais pedagogs
Sk.Aldis Zalgauckis
Sk.Dace Trukšāne
  29.b kab. Datorklase sk.Kristīne Hartmane 4.a klase
 1.stāvs garais gaitenis Lietvedība Lietvede
Saimniecības daļas vadītāja
Irita Bolsunovska
Ilze Rutka
  10.kab. Sk.Gita Rēdere 1.b klase
  11.kab. Sk. Inguna Muceniece 1.a klase
  12.kab. Sk.Inga Vingre 2.a klase
  13.kab. Sk.Sigita Grundberga 2.b klase
  14.kab. Sk.Līga Grickus
Sk.Ligita Rešņa
Pirmsskolas izglītības grupiņa “Mākonīši B”
  15.kab.
16.kab.
Sk.Anita Andersone
Sk.Gunta Dreimane
Sk.Iluta Meija
Pirmsskolas izglītības grupiņa “Mākonīši A”
1.stāvs īsais gaitenis 17.kab.  Ķīmija Sk.Inese Pickaine 8.b klase
  18.kab. Sk.Sarmīte Veita 3.a klase
  19.kab. Sk.Iveta Labunska 3.b klase
  19.a kab. Sociālais pedagogs Sk.Dace Trukšāne  
    Direktora vietniece izglītības jomā Signe Grīnberga  
    Direktors Ainārs Zankovskis  
    Skolotāju istaba    
Pagraba stāvs 1.kab. Dizains un tehnoloģijas
Mācību virtuve
Tekstiltehnoloģiju kab.
sk.Aiva Čehoviča

 

 
  2.kab. Mājturības kabinets metāla tehnoloģijās sk.Agris Druvaskalns  
  3.kab. Mājturības kabinets koka tehnoloģijās sk.Agris Druvaskalns  
  4.kab.  
  5.kab. Matemātika
Sociālās zinības un vēsture, kultūras pamati, filozofija
Sk.Signe Grīnberga
Sk.Aldis Zalgauckis
 7.a klase
    Direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā Sk.Aldis Zalgauckis  
  Medpunkts Medmāsa Brigita Miezāja  
  Sporta zāle sk.Ligita Kučka
sk.Ilze Prūse
 

Lapas: 1 2 3