Kabinetu sadalījums

Telpu sadalījums 2018./2019.m.g.

Stāvs Kabineta nr.  Mācību priekšmets Skolotājs  Klase
3.stāvs 30.kab. Vēsture sk.Andris Liukišs
31.kab. Psihologs
Sociālās zinības
sk.Vineta Hildebrante 9.b klase
32.kab. Krievu valoda sk.Irina Fiļipova
33.kab. Ģeogrāfija
Logopēde
Sk.Juris Levics
Sk.Vineta Vingre
34.kab. Angļu valoda Sk.Una Blūma 11.klase
35.kab. Angļu valoda Sk.Inese Dabiņa 10.klase
36.kab. Vizuālā māksla Sk.Agita Dēvica 6.a klase
Bibliotēka Bibliotekāre Baiba Eversa
37.kab. Mūzikas klase Sk.Ligita Meždreija 7.b klase
2.stāvs garais gaitenis 20.kab. Matemātika Sk.Inguna Bloka 8.a klase
  21.kab. Sk.Lāsma Freimane 1.a klase
  22.kab. Matemātika Sk.Una Ziņģe 8.b klase
  23.kab. Latviešu valoda
Kristīgā mācība
Sk.Maija Muižarāja
Sk.Gunta Brūvere
  24.kab. Latviešu valoda Sk.Silva Pētersone
  25.kab. Latviešu valoda Sk.Inese Bartuševica 7.a klase
  26.kab. Latviešu valoda Sk.Jana Kozjura 6.b klase
2.stāvs īsais gaitenis 27.kab. Datorklase, direktora vietniece informācijas tehnoloģijas jautājumos Sk.Inguna Brga
  28.kab. Fizika Sk.Agris Druvaskalns 9.a klase
  29.kab. Bioloģija Sk.Aiva Čehoviča 5.a klase
  29.a kab. Direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā Sk.Aldis Zalgauckis
  29.b kab. Datorklase Sk.Kristīne Hartmane
 1.stāvs garais gaitenis Lietvedība Lietvede
Skolas saimniece
Irita Bolsunovska
Ilze Rutka
  10.kab. Sk.Gita Rēdere 2.b klase
  11.kab. Sk. Irēna Marita Aļeksējeva 3.b klase
  12.kab. Sk.Inga Vingre 3.a klase
  13.kab. Sk.Sigita Grundberga 2.a klase
  14.kab. Sk.Inguna Muceniece 1.a klase
  15.kab.
16.kab.
Sk.Anita Andersone
Sk.Gunta Dreimane
Pirmsskolas izglītības grupiņa “Mākonīši”
1.stāvs īsais gaitenis 17.kab.  Ķīmija Sk.Inese Pickaine 5.b klase
  18.kab. Sk.Sarmīte Veita 4.a klase
  19.kab. Sk.Iveta Labunska 3.b klase
  19.a kab. Logopēde Sk.Dace Trukšāne  
    Direktora vietniece izglītības jomā Signe Grīnberga  
    Direktors Ainārs Zankovskis  
    Skolotāju istaba    
Pagraba stāvs 1.kab. Mājturības kabinets tekstila tehnoloģijās Sk.Aiva Čehoviča   
  2.kab. Mājturības kabinets metāla tehnoloģijās Sk.Agris Druvaskalns  
  3.kab. Mājturības kabinets koka tehnoloģijās Sk.Agris Druvaskalns  
  4.kab. Valsts aizsardzības mācība Sk.Kaspars Rudītis  
  5.kab. Matemātika
Vācu valoda
Ētika, filozofija, kulturoloģija
Sk.Signe Grīnberga
Sk.Vija Zusmane
Sk.Aldis Zalgauckis
 
  Medpunkts Medmāsa Brigita Miezāja  
    Sociālais pedagogs Egita Kurme  
  Sporta zāle sk.Ligita Kučka
sk.Ilze Prūse
 

Lapas: 1 2 3