Klašu audzinātāji un kabineti

2018./2019.m.g.

Pirmsskolas izglītības grupiņa “Mākonīši”  

Audzinātājas:
Gunta Dreimane un Anita Andersone
Auklīte: Ina Razumeiko

15.kab.
16.kab.
1.a  

Audzinātāja: Inguna Muceniece

14.kab.
1.b Audzinātāja: Lāsma Freimane 21.kab.
2.a Audzinātāja: Sigita Grundberga 13.kab.
2.b  

Audzinātāja:Gita Rēdere

10.kab.
3.a Audzinātāja:Inga Vingre 12.kab.
3.b Audzinātāja:Irēna Marita Aļeksejeva 11.kab.
4.a Audzinātāja:Sarmīte Veita 18.kab.
4.b  


Audzinātāja:
Iveta Labunska

19.kab.
5.a  Audzinātāja:Aiva Čehoviča 29.kab.
5.b  

Audzinātāja:Inese Pickaine

17.kab.
6.a  

Audzinātāja:Agita Dēvica

36.kab.
6.b Audzinātāja:Jana Kozjura 26.kab.
7.a  


Audzinātāja:
Inese Bartuševica

25.kab.
7.b  


Audzinātāja:
Ligita Meždreija

37.kab.
8.a  

Audzinātāja:Inguna Bloka

20.kab.
8.b  

Audzinātāja:Una Ziņģe

22.kab.
9.a  

Audzinātājs:Agris Druvaskalns

28.kab.
9.b  

Audzinātāja:Vineta Hildebrante

31.kab.
10.kl.  

Audzinātāja:Inese Dabiņa

35.kab.
11.kl.  

Audzinātāja:Una Blūma

34.kab.
12.kl.  

Audzinātāja:Signe Grīnberga

5.kab.

 

Skat. http://skrundasvidusskola.lv/wp-content/uploads/2018/08/kabineti.pdf

Lapas: 1 2 3