Sasniegumi

 

 

Medaļas mācību priekšmetu olimpiādēs

2015./2016.m.g. Annija Kliemane, bioloģijas 38.valsts olimpiādē 9.klašu grupā iegūstot 1.vietu un Ance Timbare latviešu valodas un literatūras 42.valsts olimpiādē 9.klašu grupā iegūstot I pakāpes diplomu, ar vēl divām medaļām papildinājušas Skrundas vidusskolas mācību sasniegumu sarakstu.

Atskatoties skolas vēsturē, skolēni medaļas izcīnījuši arī iepriekšējos mācību gados.

1984./1985. m.g. Valdis Pakulis (10. kl.) matemātikas 35. valsts olimpiādē ieguva 1. vietu (skolotāja Elga Benefelde). Valdim interesēja ne tikai matemātika. Viņš beidza arī Skrundas mūzikas skolas pūšamo instrumentu klasi, dejoja tautas dejas un spēlēja šahu. Valdi raksturo moto: ”Ja kaut kas padodas grūti, tad tas jo vairāk dod iemeslu, lai to izdarītu.”

1. Valdis Pakulis

1. Valdis Pakulis un Latvijas Valsts prezidents (2011-2015)

30 gadus atpakaļ – 1985./1986. m.g. bioloģijas 8. valsts olimpiādē Mārcis Oliņš (10. kl.) ieguva 1. vietu (skolotāja Ārija Oliņa). Toreiz uz olimpiādi līdzi bija jāņem pētnieciskais darbs. Mārcis pētīja bioloģijas mācīšanu Skrundas skolā.

2. Mārcis Oliņš

 

2. Mārcis Oliņš

1994./1995. m.g. mājturības 2. valsts olimpiādē Zane Ēķe (tagad Eglīte) ieguva 3. vietu (skolotāja Aiva Čehoviča). Zane pēc Liepājas Pedagoģiskās Akadēmijas absolvēšanas strādāja Skrundas 1. vidusskolā par vizuālās mākslas un mājturības skolotāju (2001.-2009.), pašreiz – Skrundas novada pašvaldībā par attīstības nodaļas vadītāju.

3.Zane_Eke

 

3.Zane Ēķe

2004./2005. m.g. bioloģijas 27. valsts olimpiādē piedalījās Alise Birnbauma (9. kl.) un ieguva 3. vietu (skolotāja Ārija Oliņa). Alisi interesēja ne tikai pārvērtības dabā, bet arī angļu valoda un matemātika.

4.Alise Birnbauma + Ārija Oliņa

 

4.Alise Birnbauma un sk.Ārija Gunita Oliņa

2005./2006. m.g. mājturības 13. valsts olimpiādē Madara Ļaudaka (11. kl.) izcīnīja 3. vietu. Viņai patika adīt, tamborēt veidot dažādas skices, tehnikas, un šajās nodarbēs viņu sekmīgi virzīja mājturības skolotāja Aiva Čehoviča. Madaru interesēja literatūra, vēsture, valodas, tautas tērpu vēsture un mūzika.

5.Madara Ļaudska Laudaka

5.Madara Ļaudaka

Iepriekšējā mācību gadā (2014./2015.) Vides projektu 20. valsts olimpiādē Gunta Lankovska (9. kl.) ar darbu “Zaļās baterijas” ieguva 2. vietu (darba vadītāja Inese Pickaine). Gunta piedalījās arī Latvenergo konkursā “Experiments” skolas komandas sastāvā, kura valstī izcīnīja 2. vietu.

6.Gunta Lankovska

6.Gunta Lankovska

2015./2016. m.g. mūs patīkami pārsteidza Annija Kliemane, kura bioloģijas 38. valsts olimpiādē 9. klašu grupā ieguva 1. vietu, Skrundas vidusskolas mācību sasniegumu sarakstu papildinot ar vēl vienu medaļu. Šie sasniegumi ir Annijas regulāra mācību darba, bioloģijas skolotājas Aivas Čehovičas un vecāku atbalsta rezultāts. Annijai patīk ne tikai daba, ko viņa arī labprāt fotografē, bet arī vēsture, ķīmija un īpaši mūzika. Arī Annija piedalījās Latvenergo konkursā “Experiments” skolas komandas sastāvā, valstī izcīnot 2. vietu.

7.Annija Kliemane + Aiva Čehoviča

7.Annija Kliemane  un sk.Aiva Čehoviča

2016.gada 4.aprīlis paliks skolas vēsturē kā diena, kad pirmo reizi izcīnīta 1.vieta valsts olimpiādē latviešu valodā. Starp 88 Latvijā labākajiem mūsu 9.a klases skolniece Ance Timbare ieguva vislielāko punktu skaitu (skolotāja Silva Pētersone).
Kopš 5.klases Ance ir piedalījusies latviešu valodas olimpiādēs, iegūdama godalgotās vietas. Tas tāpēc, ka Ancei ir patriotiska attieksme pret dzimto valodu, viņa aizrautīgi lasa grāmatas, viņai ir perfektas zināšanas sintaksē un morfoloģijā, Ancei ir savs viedoklis domrakstos.
Viņa var izlasīt 200 lappušu biezu grāmatu, braucot no Rīgas uz mājām. Ance ir centīga, precīza un muzikāla, viņa skaisti spēlē ģitāru. Ance darbojas laikraksta “Kurzemnieks” Jauno žurnālistu skolā. Viņai nav pretinieku “Supersērijā”- skolas intelektuālajās sacensībās.

DSC08040

8. Vidū Ance Timbare

Mācību sasniegumi arī ikdienā ir skolēnu darba rezultāts, ko tālāk pilnveidot palīdz skolotāji un atbalsta vecāki. Lai visiem veicas kopējā darbā!

Teksts: Daina Ļaudaka, direktora vietniece izglītības jautājumos
Foto no Skrundas vidusskolas arhīva

 

Mēs lepojamies 2012./2013.m.g.

·         Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs piedalās:
9.klašu latviešu valodas un literatūras 39.olimpiādē- Sintija Salmina
12.klašu franču valodas olimpiādē- Jāzeps Šinders
10.klašu matemātikas olimpiādē- Baiba Kliemane.

·         Individuāli un komandas:

o   LU JMK (valsts)- Annija Kliemane (6.kl.)- 3.vieta;

o  Kurzemes reģiona konkursā „Experiments” 2.vieta 9.klašu komandai- Sintija Salmina, Dagnija Eversa, Evelīna Mirbaha, Anna Lankovska, Ralfs Strazdiņš, Ģirts Šurma;

o   LU Cietvielu fizikas institūta (valsts) konkursā „Saules kauss 2013” 1.un 3.vieta 9.klašu komandai- Anna Lankovska, Ralfs Strazdiņš, Evelīna Mirbaha;

o   Konkursā „Experimentē kopā ar FIZMIX” (valsts) 4.vieta 9.klašu komandai par savas baterijas veidošanu- Evelīna Mirbaha, Anna Lankovska, Dagnija Eversa, Ralfs Strazdiņš, Ģirts Šurma;

o JA valsts mēroga finālā Skolēnu mācību uzņēmums vidusskolu grupā „CandyHappines” 10.kl.- Anna Bivbāne, Linda Lasmane, Zane Stepanova, Ineta Kronberga;

o   Eiropas projektā „Dzīvības izcelšanās” piedalījās 10.kl.- Anna Bivbāne, Valdis Nelijus, Lindija Lēvalde;

o   Projektā „Teach TWO” (valsts) piedalījās 9.kl.- Kristiāna Solovjeva, Annija Danenberga;

o   Starptautiskā viktorīnā „Tīras planētas vārdā” atzinība 5.b klasei (kl.audz. I.Pickaine);

o   Pateicība par piedalīšanos jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē” (valsts) 5.b kl.- Renārs Miloševskis, Aigars Gravāns;

o   Pateicība par piedalīšanos R.Blaumaņa literārajā konkursā (valsts) 9.kl.- Jolanta Gundega Broka;

o   Skatuves runas konkursā „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” ( valsts) 3.pakāpe 10.kl.- Anna Bivbāne;

o   Nominācijā „Priekšnesums- frankofonijas gaisotnes iedzīvinātājs” (Kurzemes reģionā) atzinība 10.kl.- Anna Bivbāne, Baiba Kliemane, Lindija Lasmane, Lindija Lēvalde, Valdis Nelijus, Zane Stepanova, 11.kl.- Kristīne Voļhina;

o   Atzinība Runājošo pasaku konkursā (valsts) 5.kl.- Agija Ankevica, Agnese Grīnberga, Zanda Balandīna, Samanta Lēvalde, Elīza Janvāre;

o   E-prasmju nedēļas zīmējumu konkursā (valsts) 2.vieta- 9.kl. Annija Danenberga, veicināšanas balvas 9.kl.- Beāte Bāra, Kārlis Kliemanis, Klāvs Krieviņš;

o   Konkursā „Manas un tavas brīvības robežas internetā” (valsts) piedalījās- 9.kl. Estere Nagēviča;

o  „Jauno satiksmes dalībnieku forumā” (Kurzemes reģionā) 2.vieta 5.kl.komandai- Agija Ankevica, Annija Kolerte, Samanta Lēvalde, Igo Radžabovs, Igors Bolsunovskis, Ēriks Kricaks, atzinība- 4.kl.komandai- Niks Rožukalns, Uva Egllīte, Elīza Muceniece, Enija Lācīte, Ingus Danenbergs, Rolands Folkheims;

o   Mācību konkursā „Gribu būt mobils” Kurzemes reģionā 3.vieta 8.kl.- Dāvis Lākutis, Amanda Novardauska, Augusts Seklītis, Santa Šurma, atzinība- 6.kl.- Harijs Broks, Rojs Sergejevs, Rinalds Strazdiņš, Mārcis Zīlmanis.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Daina Ļaudaka.