Pateicības

Nav komentāru

2012. gada 31. maijā pulksten 13.00 uz pieņemšanu pie pašvaldības vadītājas Nellijas Kleinbergas Skrundas muižā vienkopus tika aicināti  novada mācībās centīgākie  un sabiedriskajā dzīvē aktīvākie audzēkņi, atsaucīgākie vecāki, lai pateiktu paldies:

no Skrundas vidusskolas:

audzēknei Dacei Metējai – par labām un teicamām sekmēm mācībās un izciliem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem un labiem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Elīnai Buliņai – par labām un teicamām sekmēm mācībās un izciliem sasniegumiem  starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs,

audzēknei Lienai Liukišai – par labām un teicamām sekmēm mācībās un teicamiem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem un labiem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Kristīnei Kaltiniecei – par labām un teicamām sekmēm mācībās, labiem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem un labiem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Leldei Preikšai – par labām un teicamām sekmēm mācībās, teicamiem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem un labiem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Beātei Perševicai – par labām, teicamām sekmēm mācībās un labiem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem un labiem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Baibai Kliemanei – par labām un teicamām sekmēm mācībās un teicamiem sasniegumiem novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem un labiem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknim Valdim Nelijus – par labām un teicamām sekmēm mācībās un izciliem un labiem  sasniegumiem starpnovadu un novada mācību priekšmetu olimpiādēs,

audzēknei Danai Norvaišai – par labām un teicamām sekmēm mācībās un labiem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem un labiem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Paulai Dēvicai – par labām un teicamām sekmēm mācībās un izciliem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Zanei Stepanovai – par labām un teicamām sekmēm mācībās un izciliem sasniegumiem novada mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem un sasniegumiem valsts konkursos, labiem rezultātiem starpnovadu konkursos,

audzēknei Kristiānai Solovjovai – par  teicamām sekmēm mācībās un izciliem sasniegumiem starpnovadu un novada mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Annijai Kliemanei – par teicamām sekmēm mācībās un izciliem sasniegumiem starpnovadu un novada mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Anetei Bumbierei (2.kl.) – par izciliem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs,

vecākiem Bivbānei Gunitai un Bivbānam Laimonim –  par atsaucību un atbalstu izglītojamo sagatavošanā mācību olimpiādēm un konkursiem,

vecākiem Unai Ziņģei un Aldim Kliemanim – par atsaucību un atbalstu izglītojamo sagatavošanā mācību olimpiādēm un konkursiem,

Pateicībai izvirzītie skolas darbinieki tika sveikti 06.06.2012. Piena muižā (Kalna muižā) pulksten.13.00

Paldies teica par veikto darbu skolēnu sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, projektiem un aktivitātēm metodisko komisiju darbā novada, valsts un starptautiskā mērogā:

skolotājai Inesei Pickainei,

skolotājai Irinai Fiļipovai,

skolotājai Ingai Vingrei,

skolotājai Ingunai Muceniecei,

no skolēnu domes, skolotājai, kura iedvesmo: Janai Kozjurai.

 

 

Komentāri nav atļauti.