Pirmsskolas izglītības grupiņa

“Mākonīši”

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja- Anita Andersone
Pirmsskolas izglītības skolotāja- Gunta Dreimane
Auklīte- Ina Razumeiko

 

 Pirmsskolas izglītības grupiņas iekšējās kārtības noteikumi

 

Elektroniskais žurnāls: e-klase.lv

 


Dienas režīms

Rotaļnodarbību saraksts