Projekta “Latvijas skolas soma” norises Skrundas novada skolēniem 2019./2020. mācību gada 1.semestrī

Šajā mācību gadā turpinām sadarbību ar Kultūras ministriju un atkal realizējam Skolas somas projektu, apmeklējot daudzveidīgus pasākumus.
29.oktobrī norisinājās divi pasākumi. Skrundas vidusskolas 9.klases apmeklēja Olaines vēstures muzeju, lai piedalītos tā rīkotajā nodarbībā. Tā notika Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā, kur 1919.novembrī risinājās kaujas starp 6.Rīgas kājnieku pulku un Bermonta armijas karaspēka vienībām. Nodarbības gaitā skolēni iepazinās ar Brīvības cīņu norisi Olaines novada un pilsētas teritorijā, interaktīvā veidā uzzināja par Latvijas armijas karavīru medicīnisko aprūpi un sadzīves apstākļiem ierakumos. Nodarbības noslēgumā tika izspēlēta spēle starp divām komandām, balstoties uz vēsturiskajiem notikumiem, kas risinājušies Bermontiādes laikā.

Tajā pašā dienā Skrundas vidusskolas 11. un 12.klasei bija mācību ekskursija, kuras maršrutā bija iekļauta ekskursija par valsts pārvaldi Latvijā. Ekskursijas maršrutā skolēni guva izpratni, kā organizēta vara Latvijā, kādi uzdevumi ir valsts un pašvaldību iestādēm, redzēja pārvaldes institūciju ēkas, kā arī caur stāstiem un vēsturiskiem notikumiem uzzināja par ēkām- arhitektūras un vēstures pieminekļiem Vecrīgā un Rīgas centrā, kurās atrodas ar valsts un pašvaldību varu saistītas institūcijas (Valsts prezidents, Saeima, ministrijas, tiesu vara, Rīgas pašvaldība, u.c.) vai kuras saistītas ar valsts varas attīstību.

Savukārt, 8.novembrī uz Skrundas vidusskolu atbrauca divi jauki aktieri no Istabas Teātra, lai parādītu Skrundas novada 1.-4.klašu skolēniem jauko un interesanto izrādi “Kaka un pavasaris”. Skolēni ar interesi iesaistījās notikumos, aktīvi līdzpārdzīvoja apzīmētajam logam un iesprostotajam purkšķim.
Valsts svētku ietvaros, Skrundas novada 9.-12.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Nacionālā teātra izrādi “Tikšanās vieta– Rīgas pilsētas 2.teātris”. Šī izrāde tapusi par godu Latvijas valsts dibināšanas gadadienai, ar ko skolēni iepazinās interaktīvā veidā.
Mācību semestra noslēgumā – 9.decembrī, Skrundas novada 7.klases devās uz Rīgas Motormuzeju. Tur skolēni iesaistījās tehniski radošā nodarbībā par vēja enerģiju, kā arī apskatīja muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

Savukārt 19.decembrī, dažas dienas pirms ziemas brīvlaika, Skrundas vidusskolas 9.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties vēsturiski emocionālo filmu “Dvēseļu putenis”.

 

Informāciju sagatavoja Skrundas novada interešu izglītības metodiķe Una Blūma.

Šis ieraksts tika publicēts Latvijas kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma". Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.