RTU Zinātnieku nakts

Nav komentāru

24.septembrī no 13:00 līdz 15:00 RTU Zinātnieku nakts 2021 pasākumam, kur RTU zinātnieki ar kolēģiem pastāstīja un parādīja kāpēc un kā tiek veidoti jauni biomateriāli. Šo pasākumu tiešsaistē vēroja un atbildēja uz jautājumiem Skrundas vidusskolas 12. un 8.a klases skolēni. Paldies skolotājai Silvai Pētersonei, kura informēja par šī pasākuma esamību.

https://www.facebook.com/rigastehniskauniversitate/videos/464349777981400

https://lvportals.lv/dienaskartiba/332712-rtu-aicina-skolenus-uz-zinatnieku-nakts-pasakumiem-24-septembri-2021

Informāciju sagatavoja ķīmijas skolotāja Inese Pickaine.

 

Komentāri nav atļauti.