,,Rudā Pūce” un ,,Skrundas Ziķeris” Skrundas novadā

Šajā vasarā biedrība ,,Soma”, pateicoties Skrundas novada pašvaldības atbalstam, organizēja radošās darbnīcas ,,Rudās Pūces vasaras skola 4” Rudbāržos un ,,Skrundas Ziķeri” Skrundas vidusskolas bērniem.

Jūlijā satikās 20 bērni, vecumā no 7– 11 gadiem, Rudbāržos, lai jau 4 gadu piedalītos ,,Rudās Pūces vasaras skolā”. Bērniem piedāvājām dienā 3 nodarbības, kurās varēja gan gatavot, gan veidot, gan zīmēt, gan eksperimentēt. Katrs rīts iesākās un katra pēcpusdiena noslēdzās ar dienas apli, kuros veidojām foto mirkļus un stāstījām par savām izjūtām, piedzīvoto, kā arī vasaras sapņiem. Radošo darbnīcu nodarbības 5 dienu garumā bija vairāk saistītas ar dabas tēmām. Pirmdienā– vasaras skolas logo (gan pūces zīmējums, gan pūcīte no koka ripas) un erudīcijas konkurss par Latviju. Otrdienā mācījāmies atpazīt un iegaumēt ārstniecības augus, kā arī sniegt pirmo palīdzību. Trešdienā– gājām pārgājienā, jo dienas tēma bija Ūdens. Ceturtdienā- āra nodarbības mežā. Noslēguma dienā aktīvi sportojām sporta zālē, jo lietus mums iztraucēja doties ciemos uz ,,Kamenēm”.

Augusta sākumā Skrundas vidusskolas telpās pulcējās 26 Skrundas vidusskolas bērni, vecumā no 10– 12 gadiem. Skrundas vidusskolas skolotāji bija sagatavojuši interesantas un aktīvas nodarbības bērniem vasaras brīvlaikā. Bērni gan veidoja Ziķeri, gan domāja, kāds varētu būt ziķeris, gan aktīvi spēlējās ar baloniem kā ziķeris. Pildīja dažādus interesantus orientēšanās uzdevumus pa Skrundas pilsētu. Viesojās Oskara Kalpaka muzejā Airītēs, kur skolotāju Roberta un Alda pavadībā uzzināja par muzeja senlietām un naudas monētām. Pēdējā dienā aizbraucām uz ,,Kamenēm”, kur varējām pasportot, aktīvi padarboties un, protams, noslēgumā ūdens pelde un uz uguns ceptās desiņas.

Mums, skolotājiem, bija ļoti liels prieks darboties ar bērniem, kuri priecājās, aktīvi darbojās un bija kopā ar mums šajās divās nedēļās.

Biedrības ,,Soma” valdes locekle un radošo darbnīcu vadītāja Iveta Labunska.

Šis ieraksts tika publicēts Nometnes. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.