Saites

Ministru kabineta noteikumi Nr.468
Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 30.§)
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem

http://likumi.lv//doc.php?id=268342&search=on

Ministru kabineta noteikumi Nr.281

Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 47.§)

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem

http://likumi.lv/doc.php?id=257229

 

Valsts izglītības satura centrs

http://www.visc.gov.lv

Ar mums var sazināties arī šeit:

draugiem.lv

twitter.com

youtube.com