Skolas informācija

Nav komentāru

Pēc ziemas brīvlaika,

2021.gada 4.janvārī 7.-12.klases mācības atsāk attālināti,

bet 1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8.janvārim un mācības atsākas 11.janvārī.

 

Par 1.semestra vērtējumu izlikšanu.

Ņemot vērā mainīgo epidemioloģisko situāciju un 2020./2021.m.g. 1.semestrī notikušās izmaiņas mācību procesa organizācijā, 08.12.2020. valdība nolēma, ka vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021.m.g. izglītības iestāde varēja patstāvīgi pieņemt lēmumu par 1.semestra vērtējuma izlikšanas nepieciešamību mācību priekšmetā (kursā). Jaunais valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarts neparedz arī obligātu semestra vērtējumu izlikšanu 2020./2021.m.g. 1., 4., 7. un 10.klasē.

Skrundas vidusskolā tika izlikti 1.semestra vērtējumi un izdots direktora rīkojums par atsevišķu mācību priekšmetu konkrētajās klasēs un grupās vērtējumu neizlikšanu.

Skrundas vidusskolas pedagoģiskā padomes sēdē 17.12.2020. tika nolemts, ka izglītojamajiem tiks dota iespēja janvārī nokārtot tos darbus, kuros bija ieraksts NV un līdz ar to arī semestra vērtējumā NV.

Komentāri nav atļauti.