Skolas padome

2016./2017.m.g. un 2017./2018.m.g.


Zane Eglīte-
vecāku pārstāve- skolas padomes vadītāja

Dace Buķele- vecāku pārstāve

Uldis Zariņš- vecāku pārstāvis

Līga Dorbe- vecāku pārstāve

Irita Bolsunovska- vecāku pārstāve- protokoliste

Arta Saulgrieze- skolas skolēnu prezidente

Eva Beļska- skolas skolēnu līdzpārvaldes ministru prezidente

Inga Vingre- skolotāju padomes vadītāja

Una Ziņģe- skolotāju padomes pārstāve

Ilze Rutka- saimniecības pārzine

Ainārs Zankovskis- skolas direktors