Skolotāju padome

Skrundas vidusskolas skolotāju padome

2017./2018.-2018./2019.m.g.

Una Ziņģe (Matemātikas MA) – padomes vadītāja
Jana Kozjura (Latviešu valodas un literatūras MA)
Irina Fiļipova (Svešvalodu MA)
Aiva Čehoviča (Mākslas MA)
Inga Vingre (Sākumskolas MA)
Agris Druvaskalns (Dabaszinību MA)
Ainārs Zankovskis (Direktors)
Signe Grīnberga (Direktora vietniece izglītības jomā)
Baiba Eversa (Arodbiedrības vadītāja)

Lapas: 1 2