Skrundas vidusskolas mācību sasniegumi 2014./2015.m.g. skolu optimizācijas virpulī

Nav komentāru

Kopš 1989. gada Ata Kronvalda fonds veido Latvijas skolu novērtējuma reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem mācību priekšmetu olimpiādēs un viņu izglītības sekmēšanu.

Skolu kolektīvi tiek grupēti „mazajās” un „lielajās” skolās pēc 10.-12.kl.skolēnu skaita. Novērtējumā 2015. iekļautas 89 lielās un 180 mazās skolas. Skrundas vidusskola mazo skolu grupā ieņem 32. vietu.

Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā 2015.-  pēc CE (centralizēto eksāmenu) rezultātiem 2014./2015.m.g.  Skrundas vidusskola ir 20 labāko pilsētas vidusskolu grupā pēc matemātikas (sk.Ziņģe) un latviešu valodas, literatūras (sk.Kozjura) eksāmenu rezultātiem.

Detalizētāki rezultāti tiks publicēti Draudzīgā Aicinājuma mājas lapā pēc 12.11.2015.

Arī  Draudzīgais Aicinājums veido skolu reitingu  pēc skolēnu sasniegumiem valsts olimpiādēs. Skrundas vidusskola  lauku skolu grupā ir 17.vietā (no 69 skolām) un visu skolu grupā 55.vietā (no 216 skolām).

Šos sasniegumus izcīnīja : Gunta Lankovska– Vides projektu 20.valsts olimpiādē iegūstot 2.vietu (sk.Pickaine),  Ance Timbare– latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādē 8.-9.kl. iegūstot atzinību (sk.Pētersone),  Anna Lankovska– atklātajā ķīmijas olimpiādē iegūstot atzinību (sk.Pickaine).

 Skolā esam analizējuši skolēnu mācību darba un eksāmenu rezultātus arī uz blakus esošo novadu vidusskolu fona. Salīdzinājumu skatīt klāt pievienotajās tabulās (obligātie eksāmeni)!

2015./2016.m.g.vidusskolā mācās 329 skolēni, strādā 42 pedagogi un 20 tehniskie darbinieki. Skaitliski labi ir nokomplektēta 10.klase. Blakus vispārizglītojošajai mācību programmai skolēni izvēlējušies papildus apgūt komercizglītības programmu  „Esi līderis!”

Lai visiem veicas šajā mācību gadā!

Informāciju var atrast Draudzīgā Aicinājuma un Ata Kronvalda fonda mājas lapās!

Direktora vietniece izglītības jomā Daina Ļaudaka

CE_matematika_2015

CE_latviesu_val_2015

CE_anglu_val_2015

 

Komentāri nav atļauti.