Veidlapas

Iesniegums par dienasgrāmatu izmantošanu

Iesniegums par mācību uzsākšanu pirmsskolas izglītības programmā

Iesniegums par uzņemšanu 1.klasē

 Iesniegums par uzņemšanu pamatskolā

 Iesniegums par uzņemšanu vidusskolā

 Iekšējās kārtības noteikumi (grozījumi par mobilajām ierīcēm)

Personu datu apstrādes piekrišana

Vecāku aptaujas lapa

Iesniegums par pusdienošanu mājās

Iesniegums par pagarināto grupu

Iesniegums par nokļūšanu mājās

Iesniegums par kristīgo mācību vai ētiku

Iesniegums ekskursijām un par ērcēm

Paskaidrojuma veidlapa (liela)

Paskaidrojuma veidlapa (maza)

Vecāku atļauja_ekskursijas, pārgājieni

 Iesniegums ekskursijām un pārgājieniem

Protokols_vecāku_sapulcei

Konsultāciju lapa

Iesniegums pulciņiem

Iesniegums e-talonam

 Pieteikums olimpiādēm un konkursiem