Veidlapas

 Iesniegums par uzņemšanu 1.klasē

 Iesniegums par uzņemšanu pamatskolā

 Iesniegums par uzņemšanu vidusskolā

 Iekšējās kārtības noteikumi (grozījumi par mobilajām ierīcēm)

Fizisko datu anketa

Vecāku aptaujas lapa

Iesniegums par pusdienošanu mājās

Iesniegums par pagarināto grupu

Iesniegums par nokļūšanu mājās

Iesniegums par kristīgo mācību vai ētiku

Iesniegums ekskursijām un par ērcēm

Paskaidrojuma veidlapa (liela)

Paskaidrojuma veidlapa (maza)

Vecāku atļauja_ekskursijas, pārgājieni

Protokols_vecāku_sapulcei

Konsultāciju lapa

Iesniegums pulciņiem

Iesniegums e-talonam

Iesniegums ekskursijām un pārgājieniem

Pieteikums olimpiādēm un konkursiem