Uzmanību!

Nav komentāri

Laikā no 27.jūnija līdz 10.augustam skolas

DARBA LAIKS no plkst.9.00 līdz 13.00

Tālrunis 63331287; mob. 29157119

Administrācija

Vidusskolas izlaidums

Nav komentāri

IMG_5183

2011.g.18.jūnijā apliecinājumus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu š.g. 12.jūlijā saņēma 15 Skrundas vidusskolas absolventi.

More

Tālākizglītības kursi Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

IMG_5018

13.06.-14.06.2011. Skrundas vidusskolas pedagogi piedalījās Liepājas Universitātes tālākizglītības kursos  “Pedagoģiskās palīdzības iespējas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem vispārējās izglītības iestādēs”.

More

9.klašu izlaidums

Nav komentāri

Izlaidums 9A 004

2011.gada 11.jūnijā apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 32 Skrundas vidusskolas absolventi.

More

Ielūgums

Nav komentāri

vsk