Interešu izglītība

2022./2023.m.g. interešu izglītības pulciņi

Skat. info https://kuldigasbjc.lv/pulcini/kuldigas-novada-skolas/skrundas-vidusskola/

Pulciņa nosaukums Vadītājs Klašu grupa Telpa Diena, laiks
Vizuālās mākslas pulciņš “Krāsainie akmentiņi” Agita Dēvica 1.-4.klase 36.kab. trešdiena plkst.14.00
Rokdarbu pulciņš “Rota” Aiva Čehoviča 4.-8.klase 29.kab. pirmdiena plkst.14.45
Meiteņu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 2.-4.klase skolas zāle ceturtdiena plkst.14.00
Zēnu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 2.-4.klase skolas zāle pirmdiena plkst.14.00
Koris Dace Ganiņa 1.klase skolas zāle otrdiena plkst.13.15
Koris Dace Ganiņa 2.-4.klase skolas zāle ceturtdiena plkst.13.15
Koris Dace Ganiņa 4.-5.klase skolas zāle otrdiena plkst.14.00
Kokapstrādes un koksnes dizaina pulciņš Agris Druvaskalns 4.-9.klase 3.kab. trešdiena plkst.14.00
Jauno ceļu satiksmes dalībnieki Agris Druvaskalns 4.-8.klase 28.kab. pirmdiena plkst.14.45
ceturtdiena plkst.14.45
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņevica 1.klase
2.-4.kl.
skolas zāle trešdiena plkst.13.15 plkst.14.00
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņevica 5.-9.klase skolas zāle trešdiena plkst.14.40
Teātra studija Aldis Zalgauckis 2.-12.klase

 

skolas zāle otrdiena plkst.14.40 ceturtdiena plkst.14.40
Robotikas pulciņš Inguna Berga 1.-2.klase
3.-4.klase
27.kab pirmdiena plkst.14.45 otrdiena plkst.14.45
Lego konstruēšanas pulciņš Inguna Berga Pirmsskolas grupiņa “Mākonīši”  27.kab. pirmdiena plkst. 16.00
otrdiena plkst.16.00
Angļu valodas pulciņš Una Blūma Pirmsskolas grupiņa “Mākonīši”  “Mākonīšu”
mācību klase
pirmdiena plkst.15.15 plkst. 15.45
Jaunsargi Mārtiņš Brizga 4.-12.klase 4.kab. otrdiena plkst.14.40 trešdiena plkst.14.00
Koncertmeistare Antra Zuntnere    

2021./2022.m.g. interešu izglītības pulciņi

Vairāk informācijas skat.

http://www.kuldigasbjc.lv/

 

 

Skrundas vidusskolas interešu izglītības nodarbību grafiks 2020./2021.m.g.

Pulciņa nosaukums Vadītājs Klašu grupa Telpa Diena, laiks
Taekwondo Kalvis Saulītis 1.-12.klase aktu zāle otrdiena, ceturtdiena plkst.18.00
Vizuālās mākslas pulciņš Agita Dēvica 1.-7.klase 36.kab. otrdiena plkst.14.00
Robotika Inguna Berga 7-16 gadi 27.kab. trešdiena plkst.14.45
Meiteņu vokālais ansamblis Ligita Meždreija 4.-6.klase 37.kab. trešdiena, ceturtdiena plkst. 8.00
Koris Ligita Meždreija 5.-10.kl. 37.kab. otrdiena 14.00
Meiteņu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 2.-3.klase aktu zāle otrdiena plkst.8.30
Zēnu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 2.-4.klase aktu zāle piektdiena plkst.14.00
Vokālā studija Dace Ganiņa 5.-12.klase aktu zāle pirmdiena plkst.17.15
otrdiena plkst.16.00
trešdiena 17.15
ceturtdiena plkst.17.15
Koris Dace Ganiņa 1.-2.klase aktu zāle piektdiena plkst.8.30
Koris Dace Ganiņa 3.-4.klase aktu zāle ceturtdiena plkst.14.00
Autoapmācība Agris Druvaskalns 10.-12.klase 28.kab. pirmdiena
plkst.17.30-21.35
ceturtdiena
plkst.17.30-21.35
Kokapstrādes un koksnes dizaina pulciņš Agris Druvaskalns 5.-9.klase 3.kab. otrdiena plkst.15.30
Jauno ceļu satiksmes dalībnieki Agris Druvaskalns 4.-8.klase 28.kab. ceturtdiena plkst.15.30
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņēvica 1.b klase
1.a klase
aktu zāle trešdiena plkst.13.15
trešdiena plkst.14.00
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņēvica 6.-10.klase Skrundas KN trešdiena plkst.15.45
Teātra studija Aldis Zalgauckis 1.-4.klase aktu zāle
Teātra studija Aldis Zalgauckis 5.-12.klase aktu zāle ceturtdiena plkst.14.45
Angļu valodas pulciņš Una Blūma Pimsskolas grupiņa “Mākonīši” 34.kab. ceturtdiena plkst.11.40
piektdiena plkst.11.40
Jaunsargi Kaspars Rudītis 3.-12.klase 4.kab.
Koncertmeistare Antra Zuntnere    

Atbildēt