Interešu izglītība

2023./2024.m.g. interešu izglītības pulciņi

INFO:
https://www.kuldigasbjc.lv/pulcini/kuldigas-novada-skolas/skrundas-vidusskola/

Pulciņa nosaukums Vadītājs Klašu grupa Telpa Diena, laiks
Vizuālās mākslas pulciņš “Krāsainie akmentiņi” Agita Dēvica 1.-4.klase 36.kab. trešdiena plkst.14.00
Meiteņu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 2.-4.klase skolas zāle otrdiena plkst.14.00
Zēnu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 2.-4.klase skolas zāle ceturtdiena plkst.14.00
Koris Dace Ganiņa 1.klase skolas zāle ceturtdiena plkst.13.15
Koris Dace Ganiņa 2.-4.klase skolas zāle otrdiena plkst.13.15
Sporta pulciņš Baiba Meļķe 1.-2.klase sporta zāle ceturtdiena plkst.14.00
Sporta pulciņs Baiba Meļķe 3.-4.klase sporta zāle ceturtdiena plkst.13.15
Kokapstrādes un koksnes dizaina pulciņš Agris Druvaskalns 4.-9.klase 3.kab. otrdiena plkst.14.00
plkst.15.30
Jauno ceļu satiksmes dalībnieki Agris Druvaskalns 4.-8.klase 28.kab. ceturtdiena plkst.15.30
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņēvica 1.klase
2.-4.kl.
skolas zāle trešdiena plkst.12.25 plkst.14.00
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņēvica 5.-9.klase kultūras nama zāle trešdiena plkst.16.00
Teātra studija Aldis Zalgauckis 1.-5.klase
6.-12.klase
skolas zāle otrdiena plkst.14.40 ceturtdiena plkst.14.40
Robotikas pulciņš Inguna Berga 1.-2.klase
3.-4.klase
27.kab pirmdiena plkst.14.45 otrdiena plkst.14.45
Lego konstruēšanas pulciņš Inguna Berga Pirmsskolas grupiņa “Mākonīši”  27.kab. pirmdiena plkst. 16.00
otrdiena plkst.16.00
Angļu valodas pulciņš Una Blūma Pirmsskolas grupiņa “Mākonīši”  “Mākonīšu”
mācību klase
trešdiena plkst.15.15 plkst. 15.45
Jaunsargi Mārtiņš Brizga 4.-12.klase 4.kab. otrdiena plkst.14.40 trešdiena plkst.14.00
Koncertmeistare Antra Zuntnere    

Atbildēt