Interešu izglītība

Skrundas vidusskolas interešu izglītības nodarbību grafiks 2019./2020.m.g.
2.sem.

Pulciņa nosaukums Vadītājs Klašu grupa Telpa Diena, laiks
Taekwondo Kalvis Saulītis 1.-12.klase aktu zāle otrdiena, ceturtdiena plkst.18.00
Vizuālās mākslas pulciņš Agita Dēvica 1.-6.klase 36.kab. trešdiena plkst.14.00
Robotika Inguna Berga 7-16 gadi 27.kab. otrdiena plkst.14.00
Basketbols Ligita Kučka 2.-4.klase Sporta zāle ceturtdiena plkst.14.00
Meiteņu vokālais ansamblis Ligita Meždreija 7.-8.klase 37.kab. otrdiena, ceturtdiena plkst. 14.45-15.25
Koris Ligita Meždreija 5.-9.kl. 37.kab. otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena plkst.8.00
otrdiena, ceturtdiena 14.00
Meiteņu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 3.-4.klase aktu zāle otrdiena plkst.8.00
Zēnu vokālais ansamblis Dace Ganiņa 2.-4.klase aktu zāle piektdiena plkst.12.30
Vokālā studija Dace Ganiņa 5.-12.klase aktu zāle pirmdiena plkst.16.45
otrdiena plkst.16.45
ceturtdiena plkst.15.10
Koris Dace Ganiņa 1.-2.klase aktu zāle otrdiena plkst.12.30
Koris Dace Ganiņa 3.-4.klase aktu zāle ceturtdiena plkst.12.30
Lietišķās mākslas pulciņš Aiva Čehoviča 5.-9.klase 29.kab. otrdiena plkst.14.00
Autoapmācība Agris Druvaskalns 10.-12.klase 28.kab. pirmdiena
plkst.17.30-21.30
ceturtdiena
plkst.17.30-21.30
Kokapstrādes un koksnes dizaina pulciņš Agris Druvaskalns 5.-9.klase 3.kab. otrdiena plkst.14.00
Jauno ceļu satiksmes dalībnieki Agris Druvaskalns 4.-8.klase 28.kab. trešdiena plkst.14.00
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņēvica 1.klase aktu zāle trešdiena plkst.12.30
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņēvica 2.-4.klase aktu zāle trešdiena plkst.13.15
Latviešu tautas dejas Dita Ņuņēvica 5.-9.klase Skrundas KN trešdiena plkst.15.15
Teātra studija Aldis Zalgauckis 1.-4.klase aktu zāle pirmdiena plkst.13.10
piektdiena plkst.12.30
Teātra studija Aldis Zalguckis 5.-12.klase aktu zāle ceturtdiena plkst.14.45
piektdiena plkst.14.45
Sporta spēļu grupas nodarbības Ilze Prūse 1.-4.klase sporta zāle pirmdiena plkst.12.30
Angļu valodas pulciņš Una Blūma Pimsskolas grupiņa “Mākonīši” 34.kab. pirmdiena plkst.11.50
piektdiena plkst.11.50
Jaunsargi Kaspars Rudītis 3.-12.klase 4.kab.
Koncertmeistare Antra Zuntnere    

Lapas: 1 2 3