Atbalsta personāls

Skolas atbalsta komanda 2023./2024.m.g.

Signe Grīnberga – direktora vietniece, atbalsta komandas vadītāja
Iveta Labunska – direktora vietniece

Vineta Hildebrante – psihologs
Ilva Kliemane – sociālais pedagogs
Vineta Vingre – logopēds
Lāsma Ķiģele – logopēds
Gunita Ozoliņa – speciālās izglītības pedagogs
Daina Korāte – speciālās izglītības pedagogs
Monta Jankovska – pedagoga palīgs
Ieva Krūkle – pedagoga palīgs
Iluta Meija – pedagoga palīgs
Sigita Grundberga – pedagoga palīgs
Inguna Muceniece – pedagoga palīgs
Brigita Miezāja – skolas medmāsa

Atbalsta komandas galvenie darba virzieni un uzdevumi 2023./2024.m.g.

Atbildēt