Skrundas vidusskolā jauns Erasmus+ projekts

Nav komentāri

SKRUNDAS VIDUSSKOLĀ ERASMUS+ PROJEKTS „Schools for future-be part in creating an eco-friendly world” (līguma nr.2020-1-DE03-KA229-077093_2)

Šajā mācību gadā  Skrundas vidusskola ir iesākusi realizēt jaunu Erasmus+  KA229 skolu apmaiņas partnerības projektu, kurš ilgs divus gadus no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam. Projekta nosaukums ir „Schools for future- be part in creating an eco-friendly world” („Skolas nākotnei- esi daļa no ekoloģiski draudzīgas pasaules veidošanas”). Projekta koordinatori ir Vācijas skolas skolotāji, bet mūsu skolas skolotāji un skolēni darbosies kā partneri. Šajā projektā piedalās vēl trīs skolas no Horvātijas, Vācijas un Spānijas. Skolotāju pirmā tikšanās bija plānota šī gada oktobrī, bet, pastiprinoties otrajam vīrusa Covid-19 uzliesmojumam, skolotāji tiekas tiešsaistē. Šobrīd skolēnu pirmā mobilitāte ir paredzēta 2021. gada sākumā Spānijā, bet noslēdzošā mobilitāte ir plānota 2022.gada jūnijā Vācijā.

Šī projekta mērķis ir izglītot skolēnus par ilgtspējīgiem risinājumiem nelabvēlīgu klimata izmaiņu novēršanai, vērst uzmanību uz ekoloģiskajām problēmām un izaicinājumiem Eiropā. Kā arī uzlabot dalībnieku zināšanas par ekoloģiju, ilgtspējīgu attīstību, vides aizsardzību, atkritumu pārstrādāšanu un veselību. Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks īstenotas dažādas aktivitātes, piemēram, ekoloģiski draudzīgāku paradumu ieviešana skolā.

Projektam piešķirtais  finansējums: 29955,00 Eiro

Informāciju sagatavoja: Una Ziņģe