Bibliotēka

Lasītāju apkalpošana

Pirmdiena plkst. 12.00-16.00
Otrdiena plkst.  12.00-16.00
Trešdiena plkst. 12.00-16.00
Ceturtdiena plkst. 12.00-16.00
Piektdiena plkst. 12.00-16.00

Skrundas vidusskolas bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Nosaukums: Skrundas vidusskolas bibliotēka

Adrese:  Liepājas iela 12, Skrunda, LV 3326

Bibliotekāre: Baiba Eversa

E-pasts: baiba.eversa.bibliotekare@apollo.lv

Mob.tel.: 26537049

Bibliotēka dibināta 1955.g. (inventāra grāmatās pirmais ieraksts) kā Skrundas 7-gadīgās skolas struktūrvienība. Pati skola dibināta 1946.g. 1968.g. skola un arī bibliotēka tika pie jaunām telpām Skrundas centrā Liepājas ielā 12, kurās atrodas vēl tagad. 1971.g. ieguva Skrundas 1.vidusskolas nosaukumu. 2009.g. nosaukums tiek mainīts uz Skrundas vidusskola. Kopš 1955.g. bibliotēkā strādājuši 7 bibliotekāri. Patreizējā bibliotēkas vadītāja strādā kopš 1995.g.

Bibliotēkā skolēni  ievērojot epidemiloģiskos noteikumus var ņemt grāmatas uz mājām, kā arī lasītavā uz vietas skatīt dažādas enciklopēdijas, vārdnīcas u.c. uzziņu literatūru,  datoros virtuālajā vidē apmeklēt   katalogus,  datu bāzes – http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx ; https://soma.lvhttps://maconis.zvaigzne.lv u.c.

2021.g. bibliotēkas lasītāji var piedalīties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2021”

Skrundas vidusskolas bibliotēkas pasākumu apraksti skatāmi sadaļā “Jaunumu kategorijas”.

Skrundas vidusskolas bibliotēkas statistikas pārskats 2020.

Skrundas vidusskolas bibliotēkas statistikas pārskats 2019

Skrundas vidusskolas bibliotēkas statistikas pārskats 2018

Skrundas vidusskolas bibliotēkas statistikas pārskats 2017

Skrundas vidusskolas bibliotēkas statistikas pārskats 2016

Skrundas vidusskolas bibliotēkas statistikas pārskats 2015

Skrundas vidusskolas bibliotēkas statistikas pārskats 2014

Skrundas vidusskolas bibliotēkas statistikas pārskats 2013

Skrundas vidusskolas bibliotēkas statistikas pārskats 2012

Skrundas vidusskolas bibliotekas statistikas pārskats par 2011.g.

Skrundas vidusskolas bibliotēkas teksta parskats par 2011.g.

Skrundas vidusskolas bibliotēkas darba teksta pārskats par 2010.g.

Statistiskais pārskats par bibliotēkas darbību 2010.g.

Anketēšanas “Bibliotēkas izmantošana 2010.g.”rezultāti

Bibl.nor.un_atsauc.

Statistiskais pārskats par bibliotēkas darbību 2009.g.