Skrundas vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Nav komentāri

Skat.
Skrundas vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Skrundas novada Skrundas vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Nav komentāri

 Skrundas novada Skrundas vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 2013./2014.m.g.

Nav komentāri

Skrundas vidusskola 2013./2014.m.g. turpina organizēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu, kurā pedagogiem tiek dota iespēja apliecināt savu profesionālās darbības kvalitāti, predentējot uz kādu no piecām kvalitātes pakāpēm.

More

Pedagogu konkurētspēja

Nav komentāri

esfes-krizm_logo

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

www.esf-pedagogiem.gov.lv

Dokumentācija 3.aktivitātei

projekta-logo.doc

4.posms „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Nav komentāri

logo_stipendijai

4.posmā_atbalstītie pedagogi

Dokumentu veidlapas:

Pedagoga iesniegums izglītības iestādes vadītājam, 3.akt.

More