Mācību sasniegumi

2023./2024.m.g. mācību priekšmetu olimpiādes

 

Izvērtējums par 2022./2023.m.g. valsts pārbaudes darbiem

2022./2023.m.g. centralizētos eksāmenus kārtoja 9.klašu skolēni, 11.klašu skolēni optimālajā mācību priekšmeta apguves līmenī un 12.klašu skolēni augstākajā mācību priekšmeta apguves līmenī.

9.klasē matemātikas CE vidējais rādītājs ir 60,7%, latviešu valodas CE – 61,5%, angļu valodas CE – 71,8%. Izglītības iestādes kvalitātes mērķis 2022./2023.m.g. bija, ka izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē ir augstāki par valstī vidējiem rezultātiem par 3-5%. Salīdzinājumu ar valstī iegūtajiem vidējiem vērtējumiem tie ir augstāki matemātikas CE +10,2%, latviešu valodas CE +3,4%, angļu valodas CE +5,7%, bet salīdzinot ar novada vidējiem rādītājiem matemātikas CE +16,34%, latviešu valodas CE +3,09%, angļu valodas CE +0,87%.

Centralizēto eksāmenu rezultāti pamatskolā

11.klasē matemātikas CE optimālajā apguves līmenī – 46,2%, latviešu valodas CE optimālajā apguves līmenī – 64,7%, angļu valodas CE optimālajā apguves līmenī – 70,9%. Izglītības iestādes kvalitātes mērķis 2022./2023.m.g. bija, ka izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos vispārējās izglītības programmas noslēgumā ir augstāki par valstī vidējiem rezultātiem par 5-8% optimālajā apguves līmenī. Salīdzinājumu ar valstī iegūtajiem vidējiem vērtējumiem tie ir augstāki matemātikas CE OL +11,1%, latviešu valodas CE OL +10,9%, angļu valodas CE OL+7,9%, bet salīdzinot ar novada vidējiem rādītājiem matemātikas CE OL +5,3%, latviešu valodas CE OL+4,5%, tikai zemāki angļu valodas CE OL -1,5%.

12.klasē matemātikas CE augstākajā apguves līmenī – 50,80%, latviešu valodas CE augstākajā apguves līmenī – 72,2% , dizains un tehnoloģijas CE augstākajā apguves līmenī- 64%, sociālās zinātnes CE augstākajā apguves līmenī – 37%. Izglītības iestādes kvalitātes – mērķis 2022./2023.m.g. bija, ka izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos vidējās vispārējās izglītības programmas noslēgumā ir augstāki par valstī vidējiem rezultātiem par 5% augstākajā apguves līmenī. Salīdzinājumu ar valstī iegūtajiem vidējiem vērtējumiem tie ir augstāki latviešu valodas CE AL +16,2%, dizains un tehnoloģijas CE AL +3,1%, ir zemāki matemātikas CE AL -9,1%, sociālās zinātnes CE AL -2,4%, bet salīdzinot ar novada vidējiem rādītājiem ir augstāki  latviešu valodas CE AL +0,3%, ir zemāki matemātikas CE AL -3%, sociālās zinātnes CE AL -6,7%, dizains un tehnoloģijas CE AL -0,4%.

Centralizēto eksāmenu rezultāti vidusskolā