Vecākiem

Avots: https://lvportals.lv/skaidrojumi/289421-skolena-tiesibas-un-pienakumi-2017

 

Avots: https://lvportals.lv/skaidrojumi/281398-jaunais-macibu-gads-kas-jazina-vecakiem-2016