Darba plāns

Nav komentāri

Darba plāns aprīlim

Nav komentāri

Darba plāna februārim

Nav komentāri

Kalendārais darba plāns.pdf

Darba plāns janvārim

Nav komentāri

Janvara_kalendarais_plans.pdf

Darba plāns novembrim

Nav komentāri

Novembra_kalendarais_plans.pdf

Pasākumu plāns oktobrim

Nav komentāri

Darba plāns 25.septembris – 26.oktobris

Nav komentāri

26.septembrī

Drošības dienas  skolas aktu zālē.

1.stunda 8.30-9.10 1.-2.kl
2.stunda 9.15-9.55 3.-4.kl.
3.stunda 10.05-10.45 5.-7.kl.
4.stunda 11.05 – 11.45 10.-12.kl.

27.septembrī

plkst.12.30 1.-4.kl. Miķeļdienas tirgus.

28.septembrī

2.-3. stunda 9.15-11.00 1.-9.kl. Skrundas novada Olimpiskā diena 2012.

11.00 – stafetes novada skolu komandām. More

Darba plāns maijam

Nav komentāri

Maija_kalendārais_darba_plāns.pdf

Vecāki ieraksti