Piekļūstamības paziņojums

Skrundas vidusskola apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Skrundas vidusskolas tīmekļvietni – http://skrundasvidusskola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Skrundas vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Nav korekti pievienoti subtitri, ekrāna lasītājs tos nespēj nolasīt.
  • Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.05.2023. Izvērtēšanu veica Ēvalds Johansons.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar video satura subtitriem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem. Subtitru alternatīva – saturā pievienot audio aprakstu (audio description) teksta formātā zem video (biežāk  satura veidos pasākumā vai aktualitātē).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: skrundasvidusskola@kuldigasnovads.lv

Zvaniet: +371 63331287

WWW@SKRUNDASVIDUSSKOLA.LV

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 4 nedēļu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Inguna Berga direktores vietniece E-pasts: inguna.berga@kuldigasnovads.lv
Tālrunis: 29125504

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots  31.05.2023.

Atkārtoti pārskatīts 31.082023.

Šo paziņojumu apstiprināja Inguna Berga Direktores vietniece IKT jomā.